Satsning på kvalitet och tillgänglighet för språktolkningstjänster

24 februari 2015

jordglob och tangentbord Visa större bild

För att förbättra kvaliteten och tillgängligheten för tolktjänster kommer Mora kommun att ingå i en gemensam nämnd för språktolkningsförmedling tillsammans med Borlänge och Landstinget Dalarna. 

Den som behöver tolk i kontakt med till exempel sjukvården, socialtjänsten, och domstolar har rätt till detta enligt förvaltningslagen. Mora kommun har tidigare köpt in tolktjänster genom tolkförmedlingar.

Borlänge kommun har sedan mitten av 70-talet drivit språktolksverksamhet och idag består kommunens tolkförmedling av sex anställda och cirka 320 tolkar som kan tolka på ett 60-tal språk.
Under 2013 bildade Borlänge kommun och Landstinget Dalarna en gemensam nämnd för språktolkningsverksamheten där Borlänge är utförare och Landstinget största uppdragsgivare. Den gemensamma nämnden har gjort att man kan arbeta långsiktig med språktolkningsverksamheten och erbjuda god kvalitet, samt att tillgången på språktolkar säkerställs.

Fler dalakommunen ansluter till nämnden
Under 2014 erbjöds övriga kommuner i Dalarna att gå med. Mora kommun är en av åtta dalakommuner som uttryckt intresse för detta, och i oktober gav kommunstyrelsen i uppdrag till kommunledningskontoret att fortsätta diskussionerna med nämnden för att upprätta samverkansavtal och reglemente.

Genom att ingå i den gemensamma nämnden lägger Mora kommun en grund för att säkerställa kommunens behov av språktolkar och får samtidigt vara med och påverka kvalitetsarbetet.  Beslut om att ingå i den gemensamma språktolkningstjänsten tas troligen av kommunfullmäktige 30 mars.

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 24 februari 2015.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Roger Torlamb Enhetschef öppna insatser IFO
    Mora kommun
    792 80 Mora
    Tel: 0250-264 46

Visste du att....

... att Anders Ström 1931 var förste Morabo att vinna Vasaloppet?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213