Satsningar på lön och arbetstider i kommunen

5 mars 2018

Svenska sedlar

Extra pengar till undersköterskor, högre lön till kvinnliga enhetschefer inom socialförvaltningen och en ökad möjlighet till heltidsarbete. Det är några satsningar som Mora kommun gör.

Behoven av välfärdstjänster ökar samtidigt som många medarbetare går i pension. I Mora kommun är kompetensbehovet störst inom vård och omsorg. Antalet anställda inom äldreomsorgen och stöd till personer med funktionsnedsättningar måste öka.

Undersköterskor är en av de yrkesgrupper som Mora kommun kommer att prioritera i löneöversynen för 2018. Det har kommunstyrelsen beslutat. Det innebär extra pengar till undersköterskor och de som jobbar inom gruppboenden eller liknande verksamheter som kräver att den anställde har utbildning motsvarande vård- och omsorgsprogrammet
(löneöversyn för 2018).

–Mora kommun måste som arbetsgivare attrahera och behålla utbildade undersköterskor för att säkra kvaliteten i verksamheten, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsen har vidare beslutat att anta en handlingsplan för att deltidsanställningar ersätts med heltidsanställningar, och deltidsarbete ersätts med heltidsarbete. Det önskade läget för Mora kommun år 2021 är bland annat att alla medarbetare som nyanställs ska anställas på heltid, att alla deltidsanställda ska erbjudas heltidsarbete.
(handlingsplan för heltidsarbete 2018–2021)

– Genom att ta tillvara befintlig kompetens på ett bättre sätt kan kommunen minska rekryteringsbehovet och samtidigt få tillgång till mer personal. Ett sätt är att ersätta deltidsanställningar med heltidsanställningar och att ersätta deltidsarbete med heltidsarbete, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C).

Kommunstyrelsen har även beslutat att anta en handlingsplan för jämställda löner. I den ingår bland annat att kvinnliga enhetschefer inom socialförvaltningen ska erbjudas en löneökning å 500 kronor i månaden från och med den 1 maj.
(handlingsplan för jämställda löner 2018–2019)

Dela med andra
 • Dela på LinkedIn
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 5 mars 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Anna Hed (C) Kommunalråd, ordförande Kommunstyrelsen
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-266 19
  Växel: 0250-260 00

Visste du att....

... flottningen i Österdalälven upphörde 1970?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213