Seniorer diskuterade Mora som regionstad 2022

11 juni 2012

Den politiska visionen "Regionstaden Mora - för ett aktivt liv" har klubbats politiskt och ska därför genomföras. Den bärande idén är där att Mora 2022 ska vara den naturliga centralorten i en region med 80 000 invånare. En skrivning som en del kommentatorer på insändarsidorna lyckats uppfatta som att Mora kommun om tio år ska ha 80 000 invånare. En fyrdubbling som ingen i ansvarig ställning överhuvud taget ens drömt om.

Seniorer Visa större bild
Niclas Larsson berättar om projektet för den lilla skara som sökt sig till Rosa huset.

Även om man kan tycka att tio år är en lång tid så är det ändå säkrast att komma igång med visionsarbetet redan i början av dekaden. Mora kommun har ett antal olika instrument och metoder för att lyssna på sina medborgare även mellan valen och ett av dem är Demokratidagarna. Som äger rum varje år, en för ungdomar och en för seniorer. Och det var den sistnämnda gruppen som i början av juni samlades i Rosa huset, händelsevis ungdomens eget kulturhus, för att diskutera vad som krävs för att Mora verkligen ska bli en fullvärdig regionstad. 

Seniorer Visa större bild
Här är bruttolistan på förhoppningarna
om hur det ska bli 2022.

- Storstäderna ökar sin befolkning och landsbygden har svårt att konkurrera, menade tf näringslivschefen Niclas Larsson som presenterade bakgrunden till visionen och dess framväxt. Nu finns en klar målbild sedan årsskiftet och utan en sådan är det svårt att komma framåt. Frågan är då vad Mora vill och kan erbjuda potentiella inflyttare. Arbetet med visionen har varit brett förankrat bland många deltagande aktörer och nu är det dags att gå vidare. Vasaloppet i all ära, men vi måste kunna erbjuda mycket mer. 

Seniorerna jobbade under dagen

enligt den beprövade metod som använts för Demokratidagarna i mer än tio år. Först lista det bästa och det sämsta, sedan grupparbeten för att komma med idéer och slutligen redovisning. En redovisning som sedan tillställs politikerna som ett underlag för det fortsatta arbetet.

Inför grupparbetena röstade deltagarna genom små klisterlappar, tre per person, vilka av de framförda farhågorna och förhoppningarna som skulle prioriteras. Och så här blev resultatet:

 

Farhågor

  • Bostäder saknas
  • Risk att visionsarbetet misslyckas 
  • Attraktiva miljöer utnyttjas inte
  • Utarmning av centrum

Förhoppningar

 
  • Inflyttning
  • Det som syns och finns ska synliggöras
  • Det bästa med Saxviken
  • Bygga ihop centrum med kajen

Vikten av att förankra visionen ordentligt bland Moraborna underströks också,  liksom kravet på fler hyreslägenheter och då förslagsvis med början på Tingsnäsområdet.

Mycket av det som kommer upp vid sådana här träffar har hörts förut vid olika tillfällen. Men en idé föreföll ha premiär den här dagen och vann dessutom allas gillande.

- Höj upp Strandgatan från Taxistationen och bort till Malungsvägen, då slipper vi farliga övergångsställen. Det borde bli både billigare och enklare än att göra en tunnel under gatan.

 

Sven-Erik Nilsson

Seniorer Visa större bild
Owe Hållmarker, Karl-Erik Andersson, Magnus Drotz och David Örnberg grupparbetar.
Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 11 juni 2012.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... namnet Mora förekommer i skrift första gången 1325?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213