Skolelever uppvaktade För- och grundskolenämndens ordförande Anna Hed

25 september 2014

biblioteksprotest

Elever ifrån Morkarlbyskolan uppvaktade För- och grundskolnämndens ordförande Anna Hed (C) under torsdagsmorgonen. Eleverna lämnade över listor med namnunderskrifter i protest mot att deras skolbibliotekarie som går i pension inte kommer ersättas.

Skolbibliotekarie finns i dagsläget på två skolor i Mora kommun, på Noretskolan och på Morkarlbyskolan. Efter årsskiftet kommer båda tjänsterna att försvinna. Bakgrunden är att För- och grundskolenämnden gör ett underskott på 7,3 miljoner kronor i år. Det har gjort att man tvingas göra effektiviseringar och besparingar. Elever i årskurs åtta på Noretskolan har också lämnat in synpunkter om detta.

- Vi vill jobba med läsning och skrivning, läsförståelse är viktigt för att ge våra barn bra verktyg för framtiden. Men när ekonomin tvingar oss att välja mellan att ta bort lärare och bibliotekarie så har vi valt det senare, eftersom lagen inte kräver att kommunen ska ha skolbibliotekarier, säger Anna Hed.

På flera av Moras skolor arbetar man med "En läsande klass" som bygger på Martin Widmarks tankar. Han är barn- och ungdomsförfattare, mellanstadielärare och initiativtagare till projektet. Projektet har sin upprinnelse i den tydliga skillnad han upplever mellan klasser som avsätter tid till, och jobbar aktivt med, läsförståelse, och de som inte gör det. I ”de läsande klasserna” vågar barnen ställa frågor, dra egna slutsatser av svaren, och komma med följdfrågor. 

  - Det glädjer mig att se hur engagerade de här barnen är när det gäller sitt skolbibliotek, säger Anna Hed. Om pengarna fanns så skulle jag gärna ha skolbibliotekarier på alla skolor.

 På stora huvudbiblioteket i centrala Mora kommer barn- och ungdomsbibliotekarien att finnas kvar.

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 25 september 2014.

Sök på webbplatsen

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213