Sollerö gamla kommunalhus sålt

4 maj 2017

Försäljningen av det gamla kommunalhuset på Sollerön är nu genomförd. Mora kommun har sålt byggnaden till Sockenföreningen på Sollerön till en köpeskilling av en krona.

Sollerö kommunalhus byggdes 1965 på den tid då Sollerön var en egen kommun. Dåvarande Sollerö, Venjan och Våmhus kommuner slogs samman med Mora köping till Mora kommun år 1971. Sedan dess har det tidigare kommunalhuset på Sollerön fungerat som samlingslokal, bibliotek, arkiv och ungdomsgård. Också socken- och pensionärsföreningarna på Sollerön har använt lokalerna.

Mora kommun har under en längre tid planerat en avveckling av fastigheten och har därför haft en diskussion med Sollerö sockenförening om ett övertagande. Sockenföreningen har sett lokalerna som en tillgång för invånarna på Sollerön för bättre service och som en viktig mötesplats.

- Kommunfullmäktige har beslutat att Mora kommun inte längre behöver äga lokalerna själv och att en försäljning kan bidra till att utnyttja lokalerna bättre, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C).

Sollerö kommunalhus

Sollerö gamla kommunalhus. Foto: Emma Jidemyr

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 4 maj 2017.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... den senaste minnesstenen i Dalarna med anknytning till Gustav Vasas äventyr restes i Kättbo 1934? Till minne av skidåkarna Lars och Engelbrekt som sägs vara de som hann upp den blivande kungen i Sälen vid årsskiftet 1520-1521.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213