Språksatsning för nyanlända föräldrar

15 september 2017
Föräldrar på promenad med barnvargnar Visa större bild

Mora kommun har beviljats medel från Länsstyrelsen Dalarna till projektet ”Språka som föräldrar”. Projektet ska främja språkinlärningen hos nyanlända mammor och pappor genom aktiviteter tillsammans med andra föräldralediga.

Integrationsenhetens samordnare har genom sitt arbete med nyanlända sett att många föräldralediga stannar upp i språkutvecklingen och även etableringen i samhället.

– De som är föräldralediga, vilket i störst utsträckning är mammor, saknar naturliga mötesplatser. Möjligheterna att delta i SFI eller andra aktiviteter under föräldraledigheten är begränsade, säger Emma Pers och Omar Farah, två av samordnarna på integrationsenheten.

Umgås och öva språk

Inom projektet kommer olika aktiviteter att arrangeras – till exempel föreläsningar, studiebesök och promenader. Den första träffen väntas bli i november.

– Syftet är att underlätta etableringen, och språket är viktigt för att komma in i samhället. Genom att träffa andra föräldralediga främjas språkinlärningen samtidigt som det är ett bra tillfälle att knyta nya kontakter som förhoppningsvis varar länge.

Ska anställa projektledare

Rekryteringen av en projektledare för ”Språka som föräldrar” är igång och just nu går det att söka tjänsten. Projektet kommer att drivas av integrationsenheten i samarbete med aktörer som Mora församling, Rädda barnen, Familjecentralen, Studieförbundet Vuxenskolan och öppna förskolor. Projektet kommer att pågå till och med den 31 december 2018.

Emma Pers och Omar Farah, samordnare integrationsenheten Visa större bild
Emma Pers och Omar Farah, integrationssamordnare.
Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 15 september 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Emma Pers Integrationssamordnare
  Mora kommun
  Integrationsenheten
  792 80 Mora
  Tel: 0250-263 58
  Växel: 0250-260 00
 • Omar Farah Integrationssamordnare
  Mora kommun
  Integrationsenheten
  792 80 Mora
  Tel: 0250-263 26
  Växel: 0250-260 00

Visste du att....

... Mora socken och Morastrand blev en kommun 1959?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213