Starkt delårsbokslut för Mora kommun

28 augusti 2017

Mora kommun gick med 43 miljoner kronor plus det första halvåret 2017. Det är ett resultat som är 28 miljoner bättre än beräknat. Anledningen är främst att verksamheterna gjort ett starkare resultat jämfört med budget.

Dessutom har kommunen bl a fått högre skatteintäkter och statsbidrag än väntat.

Det innebär att Mora kommun kan komma att göra ett resultat på 19 miljoner kronor för hela 2017, enligt en ny prognos.

Enligt prognosen för 2017 kommer dock för- och grundskolan att göra ett minusresultat på nästan 15 miljoner kronor. Orsaken är främst ökade personalkostnader och mer kostnader för skolskjutsar, lokaler, kost och interkommunal ersättning.

Socialförvaltningen beräknas göra ett plusresultat på 2,5 miljoner tack vare tillfälliga statsbidrag.

Trots minusposten inom för- och grundskolan beräknas dock Mora kommun gå med 19 miljoner plus, vilket är 7 miljoner bättre än budgeterat. De främsta anledningarna är ökade skatteintäkter och statsbidrag, samt ett förbättrat finansnetto.  

”Det är positivt att kommunens resultat är bättre än budget men det finns
fortfarande faktorer av osäkerhet. Kollektivtrafiken är en sådan kostnad. Sedan måste kostnaderna för socialförvaltningen, samt för- och grundskolenämnden utredas och analyseras, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C). ”

Delårsbokslutet kommer att presenteras för kommunstyrelsen på tisdag den 29 augusti.

Dela med andra
 • Dela på LinkedIn

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 28 augusti 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Anders Rosén Kommunikationschef
  Kommunledningskontoret
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 02
  Mobil: 070-330 97 13

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213