Stoppa Skatteverkets centralisering av kontor!

11 februari 2014

Kommunalråd Visa större bild
De vill stoppa skatteverkets flytt från Mora: Bengt-åke Rehn (S), Malin Höglund (M) och Anna Hed (C).

Skattekontoret i Mora, med cirka 40 anställda, ska flyttas till Falun. Det är det uttalade målet med en utredning som regionskattechefen i Dalarna har påbörjat. Detta trots att Morakontoret fungerar väl och visar goda resultat.

Morakontoret genomför i genomsnitt 1,2 skattekontroller per dag. Kontoret betjänar dessutom både medborgare och företagare i Orsa, Älvdalen, Malung-Sälen, Rättvik och Leksand.

Det säger sig självt att servicen mot företag och privatpersoner kraftigt försämras om flytten blir verklighet. Och självklart skulle antalet skattekontroller minska avsevärt vid en omlokalisering till Falun – inte minst på grund av långa tjänsteresor, ända upp till 25 mil.

Skattekontoret i Mora är också en rekryteringsbas, som regionen så väl behöver vid sidan av industrin. Om regering och riksdag verkligen anser att landsbygden ska leva, utvecklas och erbjuda service för sina invånare, då kan beslut inte fattas på så lösa grunder. De enda argument som framförts är att man vill stärka Falukontoret – uppenbarligen på bekostnad av de norra länsändarna. Några ekonomiska eller andra skäl har över huvud taget inte kunnat spåras.

Kommunalråden i Norra Dalarna kommer att driva frågan vidare i olika instanser för att stoppa flyttplanerna – från de lokala företagen i kommunerna till Region Dalarna och länets riksdagsledamöter, som i sin tur kan ta upp frågan med riksdag och regering.

Vi kommer också att uppvakta Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson. Hur Skatteverkets organisatoriska indelning ser ut är irrelevant – verket kan mycket väl ha ett enda regionalt kontor. Verksamheten kan bedrivas på ett utmärkt sätt med stöd av modern teknik, och kontoret i Mora är nödvändigt för regionens fortlevnad.

 

Bengt-Åke Rehn (S)
kommunalråd i Mora kommun

Anna Hed (C)
kommunalråd i Mora kommun

Malin Höglund (M)
oppositionsråd i Mora kommun 

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 11 februari 2014.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... det första postkontoret etablerades vid nuvarande Vasaloppsmålet 1831?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213