Stora investeringsbehov i Mora enligt kommunplanen för 2019

23 maj 2018

Vy över Mora

Mora kommun har utarbetat ett förslag till kommunplan för 2019. Den tar upp de viktigaste satsningarna och prioriteringarna, samt budgeten för nästa år. Den föreslagna kommunplanen kommer att beslutas av kommunstyrelsen den 29 maj.

Kommunens omsättning beräknas nästa år bli omkring 1,2 miljarder. Av intäkterna utgör 980 miljoner skatteintäkter och 270 miljoner statsbidrag. Enligt kommunplanen beräknas Mora kommun göra ett ekonomiskt överskott på 34,5 miljoner kronor för 2019.

– Det är glädjande att vi tycks göra ett bra överskott nästa år. Men det är nödvändigt om vi ska klara alla kommande investeringar. Vi står inför stora framtida utmaningar, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C).

I kommunplanen pekas en rad fokusområden ut för 2019, exempelvis:

 • Satsning på digitalisering
 • Ny förvaltningsorganisation i kommunen
 • Bildandet av ett räddningsförbund tillsammans med en rad grannkommuner
 • Kompetens- och bostadsförsörjning
 • Planering av nya särskilda boenden
 • Planering av ny 7-9-skola
 • Frågan om en ny arena i Mora

Mora kommun har omfattande investeringsbehov på grund av en föråldrad infrastruktur och en hög andel anläggningar som är byggda på 60-70- och 80-talen.

Bland de större satsningarna där medel har avsatt i investeringsramen kan nämnas färdigställandet av den nya brandstationen. Bygget startade i år och för 2019 har 46 miljoner avsatts.

Förskolan ska byggas ut för 10 miljoner kronor utifrån en kommande förskoleplan.

Nya gång- och cykelvägar vid Lasarettsvägen och enligt en ny cykelplan för hela kommunen, totalt 7 miljoner.

Upprustning av simhallen, 3 miljoner kronor.

Planerat fastighetsunderhåll, 13 miljoner och planerat vägunderhåll 5 miljoner.

Exploatering av det nya Canadaområdet, 15 miljoner.

I förslaget till kommunplan för 2019 avsätts vidare 60 miljoner kronor för en eventuell ombyggnad av Mora ishall. Detta för att bland annat klara kraven som Licensnämnden för Svenska hockeyligan (SHL) har satt upp för att Mora IK ska få fortsätta att spela i den högsta serien.

Det är kommunen som äger ishallen i Mora. De kostnader som kommunen får i samband med en eventuell investering, ska komma tillbaka i form av höjda hyror för klubben. Mora IK kommer alltså att få betala vad ombyggnationen nästa år kan komma att kosta.

Att ombyggnationerna nu kommer in i investeringsbudgeten för 2019, innebär att Mora kommun har möjlighet att fatta beslut om att genomföra de förändringar som Licensnämnden kräver, exempelvis vad gäller antalet sittplatser.

Sedan ishallen uppfördes 1967 har den byggts om och renoverats vid flera tillfällen, men hallen har fortfarande stora brister. En del av det föreslagna investeringsutrymmet har sin grund i SHL-krav och en del i åtgärder som ändå måste utföras. Bland annat måste utrymningsvägarna förbättras.

Förslaget att avsätt 60 miljoner i kommunplanens investeringsbudget gör det möjligt för Mora kommun att fatta beslut om en ombyggnad av ishallen längre fram.
Samtidigt pågår fortfarande en diskussion om en eventuell multiarena vid platsen för gamla Strandens skola. En sådan ny arena skulle uppfylla alla krav och kunna inrymma en rad olika verksamheter inom kultur och idrott i Mora, bland annat Vasaloppet.

– Det här innebär att vi lugnt och sansat kan gå vidare i arenafrågan. Vi fortsätter att försöka hitta en lösning för en större arena där många behov i Mora kan tillgodoses, men om det faller så har vi möjlighet till åtgärder i den befintliga hallen, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C).

 

Dela med andra
 • Dela på Google
 • Dela på LinkedIn

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 23 maj 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Anna Hed (C) Kommunalråd, ordförande Kommunstyrelsen
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-266 19
  Växel: 0250-260 00

Visste du att...

.... Vasaloppet blev 1925 Sveriges Radios första direktsända idrottsevenemang utanför Stockholm?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213