Störningar hos kommunernas IT-system

24 april 2018

Under den senaste veckan har Mora, Orsa och Älvdalens kommuner haft störningar i sina verksamhetssystem, vilket har påverkat både hemsidor, bygglovsansökningar och andra viktiga funktioner. Med hjälp av konsulter och leverantörer är kommunernas IT-enhet nu nära att hitta en lösning på de problem som råder.

Under den senaste veckan har det förekommit flera störningar i kommunernas IT-system. Störningarna har varit av olika slag, men det har i samtliga fall försvårat arbetet för många medarbetare och verksamheter i kommunerna. Kommunernas tekniker har tillsammans med olika leverantörer och tillverkare arbetat dygnet runt för att hitta orsaken till vad som har hänt.

– Vi är idag så pass beroende av våra IT-system att ett avbrott tyvärr ger konsekvenser för både medarbetare, verksamheter och medborgare, säger Anders Rosén som är kommunikationschef i Mora kommun.

Nästintill all verksamhet i Mora kommun har mer eller mindre påverkats av kommunernas IT-störningar.

– Vissa system har varit helt ur drift och i vårt fall har det påverkat bygglovsenhetens myndighetsutövning. I vissa fall innebär detta förseningar i handläggningen av tillsyn, bygglovsärenden och bostadsanpassningsbidrag. Även möjligheten att ge fullgod rådgivning och service kommer inom den närmaste tiden att påverkas. Vi ber om ursäkt för denna olägenhet och nu arbetar vi intensivt för att komma ikapp med handläggningen och övriga arbetsuppgifter, säger Per-Olof Olsson som är bygglovschef i Mora och Orsa.

Vad händer just nu?

Just nu söker ett program igenom kommunernas IT-miljö för att hitta den störning som råder, detta tar några timmar och imorgon bitti ser vi vilket resultat det ger.

– Fungerar sökningen som vi hoppas på så kommer alla system succesivt att kunna fungera som vanligt under onsdagen, berättar Matthias Grahn som är IT-chef för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.

Dela med andra
  • Dela på Google
  • Dela på LinkedIn

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 24 april 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Matthias Grahn IT-chef för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner
    Tel: 0250-26002

Visste du att....

... Rumbo Mats Aronsson i Östnor redan på 1820-talet startade det som sannolikt var Ovansiljans första bankrörelse?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213