Storsatning för äldres säkerhet

16 januari 2018

Äldre personer över 65 år är överrepresenterade vid dödsbränder i Sverige. Mora kommun har en åldrande befolkning och därmed är risken stor att dödsbränder inträffar i kommunen, vilket framgår av kommunens handlingsprogram för skydd mot olyckor.

Stf Räddningschef Peter Bäcke
Stf. Räddningschefen Peter Bäcke är väldigt nöjd med satsningen,
som bedöms vara Sverigeunik.

-Med anledning av detta startade ett projekt med hembesök hos de äldre, i syfte att kartlägga brandrisker och om möjligt åtgärda dessa direkt på plats. Projektet är ett samarbete mellan brandkåren och socialförvaltningen, berättar stf. räddningschef Peter Bäcke.


Mora kommun höjer säkerheten kraftigt
Vid hembesöken konstateras att brandskyddet hos de äldre i många fall är undermåligt, framförallt saknas brandvarnare.

-Vad som är ännu värre, är att flertalet av de besökta inte har egen förmåga att sätta sig i säkerhet vid brand innan kritiska förhållanden uppstår och därmed löper stor risk att omkomma, fortsätter Bäcke.

Dessa personer har därför ett stort behov av att snabbt få hjälp i samband med en brand för att sätta sig i säkerhet. För att skapa dessa förutsättningar till snabb hjälp, krävs att brandkåren larmas tidigt i brandförloppet.

Mora kommun har därför beslutat att förse samtliga trygghetslarm med rökdetektor som automatiskt larmar brandkåren vid brand.

-Genom denna lösning får brandkåren tidigt larm om att en brand uppstått och kan därmed snabbt ta sig till platsen för att undsätta de som är i livsfara. DoroCare, SOS Alarm och Mora kommun har samverkat för att skapa denna möjlighet, fortsätter Peter Bäcke.


Från nio till 480 hem med direktkopplat larm
Idag finns nio hem med trygghetslarm och rökdetektor. Med anledning av denna satsning kommer det finnas ca 480 hem med trygghetslarm och rökdetektorer. Någon merkostnad för brukarna av trygghetslarmen blir det inte.

-Detta blir en kraftig ökning av tryggheten för de boende, men även för anhöriga som vet att hjälp kommer snabbt på plats. Vi tror att den kan vara Sverigeunik och hoppas fler kommuner tar efter, avslutar stf. räddningschef Peter Bäcke.

Se ett inslag i TV från SVT Dalarna.

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 16 januari 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Peter Bäcke Stf. Räddningschef
  Mora Brandkår
  Eldsläckarevägen 9
  792 36 Mora
  Tel: 0250-267 55
 • Sofie Kalrot Tf. Avdelningschef hemtjänsten
  Mora kommun
  Prostgatan 7
  792 80 Mora
  Tel: 0250-263 10
  Växel: 0250-264 00

Visste du att....

... Sveriges första symaskinsfabrik startade i Östnor redan 1865? Den gick dock i konkurs tolv år senare på grund av att billigare amerikanska maskiner tog över marknaden.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213