Stort antal utryckningar

7 januari 2015

Totalt gjorde Mora Brandkår 478 utryckningar under 2014, vilket är ett nytt rekordår sett till antalet. Utryckningarna har ökat kontinuerligt de senaste åren och jämfört med 2010 är det närmare en 20-procentig ökning, se diagram 1. Observera att detta återspeglar alla sorters larm, även förstärkningar till andra kommuner.

Totala antalet larm

Antalet förstärkningslarm ligger ungefär kring 35 per år.

Tittar man tio år tillbaka till år 2004 då det totala antalet larm låg på 320, kan man konstatera en nästan 50-procentig ökning. Detta medför att brandkåren rycker ut i snitt 1,3 gånger per dygn idag jämfört med 0,88 gånger för tio år sedan. Jämför man med befolkningsutvecklingen har invånarantalet i kommunen minskat, år 2010 bodde det 20153 stycken i Mora kommun medan preliminära siffror för 2014 tyder på ca 20 000 stycken.

 

Statistiken som redovisas nedan är enbart kopplad till Mora kommuns geografiska område. I tabell 1 redovisas larmtyp under perioden 2010-2014.

Olyckstyp / År

2014

2013

2012

2011

2010

Brand i byggnad

26

47

38

42

35

Brand ej i byggnad

43

49

26

31

36

Trafikolycka

53

43

47

51

49

Utsläpp av farligt ämne

5

9

13

10

11

Drunkning-/tillbud

2

0

2

1

2

Nödställd person

6

3

9

5

7

Nödställt djur

2

0

3

3

5

Stormskada

0

0

1

4

1

Bergras/jordskred

0

0

0

0

0

Annat ras

0

0

0

0

0

Översvämning av vattendrag

0

0

4

2

5

Annan vattenskada

1

2

0

2

6

Annan olycka

11

4

7

6

9

Automatlarm, ej brand/gas

106

78

80

96

111

Förmodad brand

16

20

9

20

10

Falsklarm brand

1

3

2

1

3

Förmodad räddning

4

1

6

2

3

Falsklarm räddning

0

1

1

0

1

I väntan på ambulans

1

0

0

5

0

Sjukvård under delegation

0

0

0

0

0

Annan hjälp till ambulanspersonal

63

81

82

6

4

Hjälp till polis

2

1

3

2

2

Felindikering från automatlarm

0

2

2

3

1

Vattentransport

0

0

0

0

0

Trygghetslarm

0

0

0

6

12

Säkerhetsvakt

0

0

0

0

0

Dykuppdrag

0

0

0

0

0

Inbrottslarm

67

51

40

41

47

Hiss ej nödläge

6

4

2

3

0

Annat uppdrag

32

22

15

18

10

Total

447

421

392

360

370

 Här kan man konstatera att brand i byggnad minskat kraftigt under 2014 liksom ”annan hjälp till ambulanspersonal”, vilket är de hjärtstoppslarm som brandkåren larmas till med start år 2012. Övriga olyckstyper ligger ganska konstant eller har ökat år från år. Antalet onödiga automatiska brandlarm har ökat 2014, men då ska man komma ihåg att antalet objekt med inkopplade larm ökar år från år vilket medför att de onödiga larmen också tenderar att bli något fler. Inbrottslarm till kommunala objekt har också ökat, vilket oftast beror på fel på anläggningarna eller slarv från de som använder dem.

Sommaren var väldigt varm och torr vilket medfört att antalet ”brand ej i byggnad” dit exempelvis gräs- och skogsbränder hör var fortsatt ganska högt. Hit räknas också brand i fordon, brand i papperskorgar och andra bränder som inte skett i en byggnad. 

Mora har statistiskt sett legat ganska högt när det gäller antalet brand i byggnad. I går det dock att konstatera en kraftig minskning, vilket är mycket glädjande. Totalt inträffade 26 stycken brand i byggnad jämfört med föregående år då det var hela 47 stycken. Tyvärr är det svårt att avgöra vad detta beror på eftersom det statistiska underlaget är så litet, men förhoppningsvis har brandkårens förebyggande insatser bidragit till det låga antalet, se diagram 2.

 

Ange alt-text här.

 

Nästan 20 procent av dessa bränder under 2014 orsakades av brand i köket, nämligen glömd spis. I övrigt går det inte att utläsa någon särskild brandstiftare, soteldarna har minskat och enbart tre stycken inträffade under året.

Antalet trafikolyckor i Mora kommun brukar uppgå till ungefär 50 stycken per år sett till de senaste fem åren. 2014 var inget undantag utan slutade på 53 stycken.

 

 

 

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 7 januari 2015.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Johan Szymanski Räddningschef
  Mora Brandkår
  Eldsläckarevägen 9
  792 36 Mora
 • Peter Bäcke Stf. Räddningschef
  Mora Brandkår
  Eldsläckarevägen 9
  792 36 Mora
  Tel: 0250-267 55

Visste du att....

... den första byn i Mora socken som blev laga skiftad var Östnor? Det skedde 1935-1944.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213