Strategisk plan 2015-2018

22 juni 2015
Plant
Kommunfullmäktige har antagit en ny strategisk plan som ska vara ett verktyg för att styra och leda den kommunala verksamheten i Mora kommun.   

Den strategiska planen är vägledande för inriktning och prioritering genom hela kommunens planeringsprocess från övergripande nivå så som kommunplan till individuella planer för medarbetare. Planen utgår i från visionen, Regionstad Mora - för ett aktivt liv. Mora är år 2022 är en levande stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden är i takt med tiden och erbjuder möjligheter för människor att trivas och framför allt leva ett aktivt liv. 

 

För att Mora 2022 vara en regionstad med ett aktivt liv har politikerna fastställt en strategisk plan med fyra viktiga målområden som ska vara ett verktyg för att nå visionen. Varje målområde inleds med en övergripande beskrivning för att sedan följas av de fokus/framgångsfaktorer med tillhörande strategier. 

 

Oberoende av de prioriterade målområdena finns fyra övergripande strategier som ska genomsyra all verksamhet: civilsamhället, samverkan, service och kvalitet.   

 

Fyra målområden:

Tillväxt och utveckling – långsiktig samhällsutveckling med ett konkurrenskraftigt näringsliv bidrar till att invånarna bor kvar och för att attrahera nya invånare till Mora. Kommunen verkar för ett brett utbud av kultur, idrott och fritidsaktiviteter vilket bidrar till besöksnäringen.    

Livslångt lärande – alla har möjligheter till god utbildning vilket på sikt höjer utbildningsnivån en förutsättning för tillväxt och utveckling för Mora.   

Livskvalitet för alla – med hög livskvalitet och ett starkt varumärke trivs både invånare och besökare, attraktionskraften ökar och den kommunala servicen kännetecknas av jämlikhet och medborgarnas behov.   

Vår hållbara kommun – ett gemensamt ansvarstagande för långsiktig ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet, med samma rättigheter, samma möjligheter och samma skyldigheter för alla invånare.   

 

- Nämnder och styrelser ska utgå från den strategiska planen i sitt löpande arbete, säger kommundirektör Peter Karlsson och fortsätter, jag hoppas att den ska bidra till deras arbete med budget och uppföljning där de ska visa hur de bidrar till att uppnå våra övergripande mål. Vi vill göra det tydligare för kommuninvånarna och andra målgrupper att vi gör rätt saker med hög kvalitet. Uppföljningen av den strategiska planen sker utifrån ett antal strategiska mål med tillhörande mått därefter kommer en samlad bedömning av strategiska planens måluppfyllese i årsredovisningen, avslutar kommunaldirektör Peter Karlsson.  

 

Dela med andra
 • Dela på Google
 • Dela på LinkedIn

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 22 juni 2015.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Peter Karlsson Kommundirektör
  Kommunledningskontoret
  Badstugatan 2
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 03

Visste du att....

.... skidåkaren Anders Ström var IFK Moras förste olympier? Han blev sjunde man på femmilen i S:t Moritz 1928.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213