Talangjakten - siktar på framtidens ledare

16 april 2012

Strategisk kompetensutveckling

Samarbetsprojektet mellan Mora, Orsa och Älvdalen har pågått sedan 2008 och väckt intresse på riksnivå. Det kommer därför att presenteras vid konferensen "Talent management i offentlig sektor" som äger rum i Stockholm i mitten av april. Där kommer ett antal kommuner, landsting, KI och SR att visa hur man valt att arbeta med strategisk kompetensutveckling, eller med andra ord hur man identifierar och utvecklar framtidens ledare.

Att den offentliga sektorn står inför svåra utmaningar på personalsidan de kommande åren lär inte ha undgått någon. Personalavgångarna blir omfattande när de stora kullarna av 40-talister lämnar sina tjänster, till det kommer att en allt mer åldrande befolkning kommer att kräva större resurser inom äldreomsorgen. Här står kommunerna inför uppgiften att locka ungdomar till sig, en kategori som sällan har en kommunal anställning högst på önskelistan inför framtiden. Men som ändå tilltalas av de olika verksamhetsområdena.

Med fokus på chefsämnen

mona
Mona Sandberg
Bland kommunanställda i allmänhet utgör cheferna en viktig grupp. Duktiga chefer kan både rekrytera rätt och har dessutom större förutsättningar att behålla sin personal. Och det är här som Talangjakten kommer in i bilden. De tre nordliga dalakommunerna har valt att gräva där man står. Att helt enkelt söka i de egna leden.

 

- Det här är ett koncept som har mejslats fram och det går ut på att uppmuntra medarbetare som lyfts fram av sina chefer som möjgliga chefsämnen, säger Mona Sandberg, personalstrateg i Mora kommun. Vi har kört Talangjakten i tre omgångar sedan 2008 och sammanlagt har 45 personer deltagit, femton från varje kommun.   

De som valts ut har att se fram emot ett program som sträcker sig över fyra månader och innehåller fyra block:

  • Att vara ledare
  • Att vara chef
  • Att få en grupp att fungera
  • Sammanfattning och reflektion

I förberedelserna ingår personprofiler, intervjuer och arbetsprov. En litteraturlista överlämnas också, självstudier utgör nämligen en del av programmet.

En merit för framtiden

- På det här sättet hoppas vi kunna säkra chefsämnen i våra kommuner, menar Mona Sandberg. Men de som gått igenom programmet är inte på något sätt garanterade en chefstjänst. Däremot är det ett plus i deras CV inför kommande jobb. Av de som gått hittills har några blivit rektorer, andra har fått projektledaruppdrag eller andra mer kvalificerade uppgifter. Några har också insett att de inte vill bli chefer, utan vill fortsätta att vara specialister inom sitt område och utvecklas vidare där.

Talangjakten är bara ett exempel på det omfattande samarbete som sker mellan Mora, Orsa och Älvdalen. Tre små kommuner som utgör en gemensam arbetsmarknad och tillsammans har större möjligheter att fullgöra sina uppdrag mot medborgarna.

- Som enskild kommun skulle vi inte klara av detta, därför krävs att vi gör det tillsammans.

 

Sven-Erik Nilsson

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 16 april 2012.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

.... skidåkaren Anders Ström var IFK Moras förste olympier? Han blev sjunde man på femmilen i S:t Moritz 1928.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213