Tillsyn vid Ovansiljan HVB – Mora kommuns boende för ensamkommande barn

27 augusti 2012

Mora tar sitt ansvar

Socialstyrelsen har inspekterat och gett verksamheten ett gott betyg. De få randanmärkningar som gavs är, eller kommer att bli, åtgärdade.

Den 1 februari i år öppnade Mora kommun Ovansiljan HVB, ett kommunalt boende för ensamkommande barn. Mora kommun anslöt sig därmed till de kommuner i Sverige som tar ett stort ansvar för det ökande antalet flyktingbarn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige.

Roger och Magnus Visa större bild
Roger Torlamb, föreståndare, och Magnus Nordahl, integrationschef, leder verksamheten i Mora.

Behovet av fler boendeplatser för ensamkommande barn har ökat markant de senaste åren och det var därför viktigt för Mora kommun att vara med och dela på ansvaret. En kommun som Mora, i ett expansivt skede och med ”Regionstad 2022” som målbild, har goda förutsättningar för god integration och för att skapa möjligheter för ensamkommande barn att få en framtid präglad av arbete och delaktighet.

God kvalitet

Under våren gjorde Socialstyrelsen sin första tillsyn vid Ovansiljan HVB. Vid tillsynen genomfördes en översyn av hela verksamheten och man var mycket nöjd med den verksamhet som bedrevs. Man ansåg att Mora kommun på mycket kort tid har skapat en verksamhet av god kvalitet för målgruppen. Samtidigt ansåg Socialstyrelsen att det fanns vissa förbättringar att göra. Bland annat noterades vissa oklarheter kring de fastställda utbildningskrav som angetts för den person som förestår verksamheten. Något som för Mora kommuns del är tillgodosett. Dock behöver ansvarsförhållandet förtydligas till Socialstyrelsen.

Även om lokalerna för verksamheten följer de krav som finns uppmärksammade Socialstyrelsen kommunen på att det kan ske förbättringar. Ett arbete som redan pågår. 

Sammanfattningsvis kan sägas att Mora kommun har byggt upp en väl fungerande verksamhet som framöver kommer att stärkas ytterligare så att Mora kommun på ett än mer föredömligt sätt bidrar till att följa de åtaganden som Sverige har internationellt sett när det kommer till att möta de flyktingbarn som söker asyl i Sverige.

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 27 augusti 2012.

Sök på webbplatsen

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213