Tingsrättens hus färdigrenoverat

5 mars 2014
Skylt

Det ståtliga gula stenhuset i Tingshusparken har genomgått en omfattande inre renovering som avslutas i början av mars. Då är det också landets modernaste tingsrätt, åtminstone vad tekniken beträffar.

Ett hus med historia

Redan 1896 beslutade Mora sockenmän att bygga ett nytt tingshus, omedelbart söder om det gamla. Arkitekterna Nordén och Stenhammar anlitades för ritningsarbetet och 1903 kunde invigningen ske. Mer än 100 år har alltså passerat sedan dess och under den tiden har givetvis löpande underhåll skett och vissa invändiga förändringar. Men fasaden är densamma, även om kulören kan ha ändrats från tid till annan.

Byggmöte Visa större bild
Byggmöte i en av de mindre salarna som normalt används vid förhandlingar.

Den ursprungliga rumsfördelningen med förhandlingssalar på plan 1 och kontor på plan 2 har bestått sedan starten, däremot har användningen vindsplanet skiftat. Där har tingsnotarier, lagman och vaktmästare haft lägenheter under en stor del av de mer än hundra åren. Senare kom inskrivningsmyndigheten att ta över och blev kvar till 2008, då den flyttades till Lantmäterienheten på Kyrkogatan. Numera disponerar tingsrätten halva planet och resten är uthyrt till olika småföretag.

Tingsrätten blev kvar i Mora

Byggnadsfirman Nils Skoglund AB köpte fastigheten av Vasakronan 1997 och allt var frid och fröjd fram till 2010 då det började smidas planer från Domstolsverket på att lägga ner Mora Tingsrätt. En myndighet som hanterar ca 1 800 mål av olika slag årligen och nedläggningsplanerna fick givetvis kommunledningen att protestera. Och ser man på, tingsrätten blev kvar enligt ett beslut på försommaren 2011 och det i sin tur var startskottet till en genomgripande inre renovering.

Cell
En av cellerna där den åtalade får vänta
tills förhandlingen ska börja.
- Förutom en allmän uppfräschning behövde vi större utrymmen, förklarar lagman Lars Tomth som blev ny chef för tingsrätten i februari 2012.

Det fanns ett antal frågor att besvara när planeringen började tämligen omgående efter beslutet. Var skulle förhandlingarna hållas? Personalen, 18 personer, var skulle de hålla till under renoveringen?

Provisoriska lösningar

- Jag ringde runt i Mora och hittade ett par lokaler som skulle ha rymt personalen, säger Christer Tomth, fastighetsförvaltare på Nils Skoglund AB. Det fanns också en idé om att uppföra en provisorisk byggnad i parken, men priset 1.5-2 mkr avskräckte. Jag förhandlade också med kommunen för att hitta lokaler för tingsrättförhandlingarna och där kom vi fram till att den låga byggnaden i öster på Strandens skolområde skulle kunna fungera. Så den hyrde vi till fram till den 1 december i fjol och inledde med en anpassning som var klar i april samma år. Vid återflytten till tingshuset kunde man sedan börja utnyttja tre mindre förhandlingssalar. Den stora räknar vi med att ha första förhandlingen i vecka 11. Personalens lokalisering under ombyggnaden löste vi helt enkelt så den fick vara kvar i huset och flytta runt lite vart efter. De flyttningarna var ibland lite besvärliga att genomföra, eftersom installationsdelningarna inte alltid kom att vara optimala. Men personalen har varit positiv, trots bilande med en massa oljud.

Inhägnad Visa större bild
Om säkerheten så kräver kan transport-
bilen köra in i det inhägnade området. Den
åtalade förs sedan ner till cellen i källaren
via trappan.

Ännu säkrare

Säkerhetsaspekter har blivit allt viktigare vid vår domstolar och därför har den delen fått en grundlig översyn. På långsidan mot parken har en gallerförsedd inhägnad tillkommit och i den kan en grind öppnas så att transportbilen kan köra in vid behov. Därefter går grinden i lås och den åtalade förs via en trappa ner i någon av de små cellerna i väntan på att målet ska börja. De åtalade hålls på sätt åtskilda från övriga deltagare vid förhandlingen. Bland övrigt på säkerhetsfronten kan nämnas att kameraövervakningen är väl tillgodosedd på alla viktiga platser, dessutom är fönstren försedda med sensorer för glaskross.

Totalt har renoveringen kostat ca 12 mkr, till det kommer teknik och inredning. Sedan har fastighetsägaren satsat 2.5 mkr på utebelysning, större parkering och ett återvinningshus.

Senaste digitala tekniken

Det som gör att Mora Tingsrätts lokaler blir det modernaste i landet är den tekniska utrustningen. Tidigare har det bara funnits en sal med utrustning för videokonferens, nu kommer det i stället att finnas i tre salar. Det är i och för sig inte unikt, däremot att Mora är först med genomgående digital teknik.

Stora salen Visa större bild
Mycket teknik byggs in i moderna tingsrättssalar. Här pågår arbetena i den stora salen.

- Tidigare var det analoga VGA-uttag som gällde, men nu har de ersatts av HDMI eller Displayport, säger Magnus Corneskog, domstolsverket. Vi får nu både bättre upplösning och dessutom inbyggt kopieringsskydd genom övergången till den nya tekniken. Som för övrigt allt 48 tingsrätter kommer att utrustas med så småningom.

Att videokonferens är till stor hjälp inom rättsväsendet är lätt att inse. Nu kan rättegångar hållas utan att den/de åtalade eller vittnen nödvändigtvis måste resa till platsen för själva förhandlingen. Förhören kan ske via videolänk och på så sätt kan dyrbara resor undvikas och tid sparas.

- Men vi har också stor nytta av den utrustningen i utbildningssammanhang för vår personal här på tingsrätten, säger lagman Lars Tomth.

Även under renoveringsprocessen har videokonferens använts flitigt. Projektmöten har kunnat hållas med deltagare från Jönköping, Göteborg och Mora och det har självfallet också inneburit stora tidsvinster och kostnadsbesparingar.

En tid framöver är alltså Mora Tingsrätt landets modernaste vad tekniken beträffar. Men de övriga 47 står i kö för att uppgraderas på samma sätt, så snart är den unika positionen historia.

 

Sven-Erik Nilsson

 

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 5 mars 2014.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... elektriciteten kom till Östnor 1916?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213