Två markområden anvisas för bostäder och parkering

18 oktober 2017

Kommunstyrelsen ska ta ställning till ett förslag om två avtal för markanvisning vid sitt nästa sammanträde den 24 oktober. Det handlar om två företag som vill förvärva kommunal mark för bostäder och ett parkeringshus i anslutning till bilförsäljning.

Det handlar dels om Bilkompaniet som vill sätta upp en byggnad för parkering av sina bilar och för möjlighet till bostäder i anslutning till sin nuvarande anläggning.

Det handlar också om företaget Ronny Leksell Invest AB som vill förvärva mark för att bygga bostäder i närheten av skolan i Utmeland.

Detaljplankarta Utmeland

Detaljplankarta över de bostäder som Ronny Leksell Invest AB planerar att bygga i Utmeland.

Kommunstyrelsen föreslås att godkänna de båda markanvisningarna. Det innebär att kommunen senare kan sälja markområdena, under förutsättning att detaljplanerna ändras. En detaljplan visar hur ett begränsat område i en kommun ska utnyttjas och vad det får användas till.

Idag säger detaljplanerna att områdena ska användas till skol- och förskoleverksamhet. Politikerna måste först godkänna att detaljplanen ändras så att marken får användas till bostäder och näringsverksamhet, innan en försäljning kan ske.

En förutsättning är också att Lantmäteriet godkänner en ny fastighetsbildning.

Området i Utmeland är på 3 700 kvadratmeter och en kommande köpeskilling uppskattas till 1,1 miljoner kronor. Området på Broåkern är c: a 3 500 kvadratmeter och ett eventuellt försäljningspris ska fastställas efter att en oberoende värdering har gjorts.

Dela med andra
 • Dela på LinkedIn

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 18 oktober 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Anders Rosén Kommunikationschef
  Kommunledningskontoret
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 02
  Mobil: 070-330 97 13

Visste du att....

... Mora socken och Morastrand blev en kommun 1959?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213