Unga kommunutvecklare presenterar sin rapport

25 september 2018

Kommunutvecklare vid KSI den 25 september 2018, Dante Mason, Leo Verme, Elicia Runmon, Rim Heile och Isabella Skogs
Kommunutvecklare 2018: Dante Mason, Leo Verme, Elicia Runmon, Rim Heile och Isabella Skogs. Saknas på bild: Hugo Brottare.

På kommunstyrelsens informationsmöte den 25 september gjorde 6 av sommarens feriepraktikanter ett återbesök. Under sommaren har de tagit fram idéer på hur Mora kommun kan stärka inflytandet och delaktigheten hos unga. Vid mötet presenterades rapporten.

De unga kommunutvecklarnas uppdrag har under sommaren varit att hitta sätt där unga och politiker kan mötas. Idéerna har varit allt från aktiviteter och forum till digitala kommunikationskanaler. Handledare för de unga kommunutvecklarna har varit Lina Pettersson, ungdomsstrateg på Mora kommun.

-        Kommunutvecklarna påtalar hur viktigt det är att unga får möjlighet att vara delaktiga i frågor som rör kommunen, ingen kan mer om ungdomar än ungdomarna själva!, säger Lina Pettersson.

För kommunutvecklarna själva finns det ett stort intresse för att göra kommunpolitiken mer öppen för alla.

-        Kunskap om hur kommunen fungerar, hur och vad man kan påverka, och vem man ska vända sig till för att påverka är något alla borde ha, säger kommunutvecklarna enigt.

Resultatet av kommunutvecklarnas arbete har lett till många nya idéer att arbeta vidare med för att stärka ungdomsperspektivet.

Vill du ta del av kommunutvecklarnas idéer? 

Läs rapporten - Hur kan unga och politiker mötas?

Dela med andra
 • Dela på LinkedIn
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 25 september 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Lina Pettersson Ungdomsstrateg
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-260 97

Visste du att....

... namnet Mora förekommer i skrift första gången 1325?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213