Ungdomsstrateg föreslås för att stärka inflytande för ungdomar

7 april 2017

Mora kommun har tagit fram förslag på hur ungdomsfrågorna ska hanteras i framtiden. Bland annat föreslås att en ungdomsstrateg tillsätts för att ge ett helhetsgrepp på frågor som rör ungdomar och deras inflytande. Förslaget kommer att tas upp av kommunstyrelsen den 11 april.

Det var i november förra året som kommunfullmäktige i Mora beslutade att ungdomsfrågorna skulle flyttas från kulturnämnden till kommunstyrelsen från och med årsskiftet 2016–2017. I beslutet fick kommunstyrelsen i uppdrag att definiera syftet med ungdomsdemokratifrågorna och den fortsatta inriktningen med arbetet.

Enligt förslaget ska kommunen bland annat inrätta en tjänst som en ungdomsstrateg, istället för som tidigare en samordnare. En ungdomsstrateg kan bidra till att arbetet med ungdomsfrågorna får det helhetsgrepp som krävs.

Moras ungdomspolitiska program, antaget 2009 och reviderat 2011 bör omarbetas för att synliggöra frågor som är aktuella för Mora idag och i en framtid. I denna omarbetning bör den regionala avsiktsförklaringen ligga som grund. Syftet med ungdomsfrågorna ska vila på ett arbete som är strategiskt, samordnat, kommunövergripande och utvecklande.

- Demokrati och medborgardialog i olika former är viktiga och det arbetet kan bli ännu bättre. Mora blev årets ungdomskommun 2009, vilket vi är stolta över. Att ungdomsfrågorna nu får ett större fokus är bra, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C).

 

Dela med andra
 • Dela på LinkedIn

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 7 april 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Anders Rosén Kommunikationschef
  Kommunledningskontoret
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 02
  Mobil: 070-330 97 13

Visste du att....

... det första flygplanet i Mora kunde beskådas vid en flyguppvisning på Sandängarna 1913? Vid spakarna satt kapten H. Sundstedt.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213