Unik utbildningssatsning i Mora Kommun

7 oktober 2013

Två intensiva utbildningsveckor där samtliga 1 600 anställda på kommunen hade möjlighet att delta. Den jättesatsningen genomförde Mora Kommun i september.

– Den här investeringen i fortbildning är unik i sitt slag. Och reaktionerna hos
medarbetarna har varit överväldigande, säger Kristina Magnusson, personalchef i
Mora Kommun.

Många seminarier att välja mellan

”Kommuncampus Mora 2013” är namnet på den utbildningssatsning Mora Kommungenomfört i höst. Kommunkunskap, ekonomi, kommunikation, personalfrågor och IT är några av de seminarier som erbjudits. Och alla medarbetare har bjudits in, oavsett verksamhet eller funktion.

– Programmet har tagits fram i samverkan med kommunens chefer och
uppdragsgivare, för att säkerställa att kursinnehållet verkligen är användbart i medarbetarnas vardag. Dessutom till en låg kostnad – endast 242 kronor per deltagare har kommunen betalat, säger Kristina Magnusson.

Kay Kojer Visa större bild
Kay Kojer från Skatteverket var en av de
externa föreläsarna och hans ämne var
"Kundfokus och bemötande".

Kurserna har genomförts både av medarbetare på kommunen och externa föreläsare och syftena med utbildningssatsningen har varit flera:

– Det primära är förstås att ge de anställda verktyg som gör att de blir ännu bättre på att utföra sitt uppdrag för medborgarna, säger Moras kommundirektör Peter Karlsson. Men vi har också velat skapa gemenskap och förståelse för de olika verksamheterna. Kommunen är arbetsgivare inte bara för oss som arbetar i kommunhuset utan även för exempelvis skolorna och äldreomsorgen.

Positivt mottagande

En bekräftelse på att satsningen är en bra investering framgår av utvärderingarna. Över 95 procent av deltagarna i Kommuncampus Mora 2013 tycker att de har fått fördjupade kunskaper. Kunniga föredragshållare, intressanta ämnen, brett utbud och seminarier som ökar förståelsen för arbetet i kommunen är några genomgående kommentarer. Eller som en deltagare uttrycker det: ”Ett engagemang hos kommunen och roligt att man tydligt signalerar att man vill satsa på lokala förmågor.”

– Mora Kommun är förstås inte ensam om att fortbilda alla medarbetare. Men jag har aldrig stött på det här konceptet där kompetensutvecklingen koncentrerats till två veckor.

- Hela kommunen har bubblat av lust att lära, säger Kristina Magnusson.

Det positiva mottagandet gör att Mora kommun sannolikt kommer att upprepa
konceptet hösten 2015.

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 7 oktober 2013.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Sveriges första symaskinsfabrik startade i Östnor redan 1865? Den gick dock i konkurs tolv år senare på grund av att billigare amerikanska maskiner tog över marknaden.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213