Upphandlingen av kommunens fastighetsförvaltning färdig - Sodexo får uppdraget

12 juni 2014

Nya kommunhusetFöretaget Sodexo AB har fått uppdraget att ansvara för Mora kommuns fastighetsförvaltning och drift, skötsel av gator och parker samt lokalvård.

– Av de fyra anbud som uppfyllde upphandlingskriterierna bedömde Mora kommun att Sodexo hade det ekonomiskt mest fördelaktiga, säger Tekniska nämndens ordförande Åke Knutz (C).

                                                                 
2013 genomfördes en utredning för att skapa förutsättningar för Morastrand att bygga nya bostäder i kommunen. Utredningen visade att effektiviseringar – både hos bolaget och kommunen – skulle kunna skapas genom att konkurrensutsätta delar av Morastrands uppdrag. Resultatet skulle bli minskade kostnader för både kommuninvånare och Morastrands hyresgäster.
 
– Morastrand ska renodla och fokusera på bostadsverksamheten, vissa särskilda boenden och särskilt beslutade förvaltningsfastigheter, säger Åke Knutz.
Kommunfullmäktige beslutade därför att konkurrensutsätta skötseln av kommunens verksamhetslokaler genom att utlysa dessa tjänster i en offentlig upphandling. Denna är nu avslutad, och redan i juli tar Sodexo över vissa delar av förvaltningen. Resten av övertagandet sker vid årsskiftet.
– För att trygga anställningarna för berörd personal inom Morastrand ingår det i avtalet att Sodexo ska erbjuda dem anställning. Detta sker i januari 2015, då Sodexo får driftentreprenaden i sin helhet.
Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 12 juni 2014.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Vasamonumentet i Mora invigdes 1860, på den plats där Gustav Vasa enligt sägnen gömde sig i en källare undan sin förföljare?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213