Ombyggnation av Fridhemsplan

24 juni 2015
Fridhemsplan 2015
Fridhemsplan
Under tisdagen fattade kommunstyrelsen beslut om att göra förändringar i den ursprungliga gestaltningen av Fridhemsplan. Genom att förändra visa delar av den ursprungliga gestaltningen kan en mer kostnadseffektiv lösning presenteras.

 

Gångfartsområdet blir som det var tänkt från början då siktlinjen till gågatan ska bibehållas. Vidare blir plantering, bänkar och ny belysning enligt ursprungsplan. Det blir inte heller några förändringar av de övergripande funktionerna såsom bussfickorna och de nya offentliga toaletterna. 

 

 - Förändringarna som skett i gestaltningen är inte till de sämre utan likvärdiga alternativ. Det visar att vi tar ansvar och gör besparingar där vi kan för att underlätta den ansträngda ekonomiska situationen kommunen har, säger kommunalråd Anna Hed. 

 

Skillnaderna ligger i att parkeringsplatser och ytor närmast befintliga fasader bibehålls i större utsträckning än i tidigare presenterad gestaltning, vilket gör att man kan behålla betongplattorna i fasaderna. Detta gör att materialbesparingar kan göras.  

 

Den nya gestaltningen kommer att minska investeringen med cirka 12 miljoner kronor och ge en lägre driftkostnad om 1,5 miljoner mindre per år. Bygget förväntas kunna starta i oktober.

Dela med andra
 • Dela på Google
 • Dela på LinkedIn

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 24 juni 2015.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Peter Karlsson Kommundirektör
  Kommunledningskontoret
  Badstugatan 2
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 03

Visste du att....

... den förste urmakaren i Östnor var Krång Anders Andersson (1727-1799)?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213