Välbesökt möte om eventuell ny Coop-butik i Mora

20 juni 2018

Anders Stake, VD coop, Håkan Persson Visa större bild
Anders Stake, VD för Coop Mitt berättar om de nuvarande tankarna om butikens placering och utseende.

Andreasgården var fullsatt och frågorna var många när Mora kommun arrangerade öppet möte om en eventuell etablering av ny Coops-butik i centrala Mora, på tisdagskvällen den 19 juni.

Kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C) inledde med att Coop ännu inte har kommit med någon formell ansökan om att få etablera en butik i centrala Mora utan det hela är på diskussionsstadiet. Därför är det mycket ovanligt att redan på det här stadiet hålla ett offentligt möte om planerna.

– Vi vill att folk så tidigt som möjligt ska få en objektiv bild av vad som faktiskt diskuteras och kunna komma med synpunkter. Det här en unik möjlighet, sade Anna Hed.

Coop var representerat av Anders Stake, VD för Coop Mitt. Han presenterade det nu aktuella området, som är hörnet mellan Yvradsvägen och Stenuddsvägen, mellan bensinstationen OKQ8 och bostadsområdet Saxnäs.

– Vi har gjort noggranna utredningar och kommit fram till att den platsen skulle passa väldigt bra. Vi vill vara nära Mora centrum för att nå konsumenterna i Mora, sade Anders Stake. För att få ett kommersiellt bra underlag är det många faktorer att ta hänsyn till.

Anders Stake visade idébilder på hur en butik i Mora skulle kunna se ut. En tanke är att den har en timmerliknande fasad som knyter an till det tidigare sågverket vid Saxnäs.

– Vi försöker alltid anpassa våra butiker till miljön och kulturen på plats. Det kommer i alla fall inte att bli någon stor grå låda, vilket kanske somliga befarar. Jag tycker den nya butiken i Falun är ett bra exempel på ett utseende som smälter in fint, menade VD Anders Stake på Coop.

Anders Stake, VD coop, Håkan Persson Visa större bild
Planchef Håkan Persson på Mora kommun berättar om hur planprocessen går till. Det var fullsatt i Andreasgården.

Planchef Håkan Persson på Mora kommun redogjorde för planprocessen och för alla steg som finns innan en etablering blir verklighet. Moderator Anders Rosén frågade hur lång tid det kan ta innan en eventuell butik i Mora centrum kan vara verklighet?

– Enbart planprocessen kommer att ta två år. Kanske längre om det blir många överklaganden. Det återstår flera samråd med berörda och en lång politisk process. Därefter kommer själva byggnationen, svarade Håkan Persson.

Stadsarkitekt Tommy Ek berättade om potentialen för hela Saxviksområdet och vad som skulle kunna göras för att utveckla området. En grundidé är att försöka få verksamheter ner mot Siljan för att skapa ett område med mer aktivitet och folkliv. Bostäder skulle kunna byggas vid den så kallade cirkusplatsen.

– Vi har ett utredningsuppdrag för kajenområdet. Låt oss komma med förslag där, sade Tommy Ek.

Åhörarna på mötet i Andreasgården var mycket aktiva och många frågor ställdes. Anders Stake på Coop fick flera förslag om att lägga butiken på andra platser i Mora. Framför allt nämndes Tuvan som alternativ vid upprepade tillfällen.

– Vi har gjort noggranna undersökningar och underlaget där räcker inte. Inte heller vill vi vara uppe vid Noret. Vi vill koppla vår verksamhet till Mora centrum för den typ av mellanstor butik vi eventuellt vill bygga. Det är också viktigt att vara på den södra sidan om broarna för att nå de konsumenter som finns där, sade Anders Stake på Coop.

Flera frågor kom upp angående miljön och om det är lämpligt att gräva i marken på det gamla sågverksområdet:

– Området måste saneras i vilket fall svarade kommundirektör Peter Karlsson. Oavsett vad och om vi bygger något.

Kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C) fick flera frågor om den politiska processen och om det redan finns ett löfte till Coop om att bygga en butik:

– Inga löften har getts, inga beslut har fattats och Coop har inte ens kommit med en framställan om etablering. Det här är bara tankar och ett utkast än så länge, men jag tycker det är viktigt att medborgarna får ta del av det, även om det är ett tidigt skede.

– Just nu är vi i ett tjänstemannaskede. En eventuell ansökan måste ha sin gång och förslaget utredas. Sedan blir det en politisk fråga. Då det finns ett konkret förslag och då kommer jag och andra politiker att ta tydlig ställning, sade Anna Hed.

Dela med andra
  • Dela på Google
  • Dela på LinkedIn

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 20 juni 2018.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Mora lasarett byggdes 1910-12?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213