Valen klara till kommunens olika nämnder

30 november 2018

Vid kommunfullmäktiges senaste sammanträde gjordes en rad val för den kommande mandatperioden fram till 2022. De nya nämnderna kommer att starta sitt arbete vid årsskiftet. Här redovisas valen till de större nämnderna för Mora kommun.

 

Byggnadsnämnden

Ordförande: Joakim Linder (MOP)

Ledamöter Ersättare
Christina Bröms (C) Torbjörn Ulriksen (C)
Gunder Eriksson (C) Karl-Erik Andersson (C)
Åke Knutz (C)   Bengt Larsson (MOP)
Joakim Linder (MOP) Anders Ossmyr (MOP)
Joakim Turesson (M) Kristina Snäll (KD)
Anna-Carin Rydstedt (S) Olle Erlands (S) 
Isa Bozdogan (S) Elina Silvennoinen (S)  

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Bengt Jernhall (C)

Ledamöter Ersättare
Bengt Jernhall (C)  Bo Wallin (C)
Kjell Hansson-Talu (C)  Ulf Tholerus (C)
Hans-Åke Guth (MOP)  Åsa Eriksson (C)
Hans-Göran Åhgren (M)      Anders Nöjd (M)
Anders Berg (KD)   Mats-Gunnar Eriksson (L)
Gunnar Nilsson (S) Fredrick Bernharth (S)
Bigitta Sohlberg (S) Åsa Hinders (S)

 

För- och grundskolenämnden

Ordförande: Rose-Marie Bogg (C)

Ledamöter Ersättare
Rose-Marie Bogg (C) Ronny Kansell (C)
Joel Zackrisson (C) Berit Olars (C)
Johan Jansson (MOP) Ninni Skön (C)
Carina Jannesson (M) Mari Lund (MOP)
Lennart Sacrédeus (KD) Ingela Ossmyr (MOP)
Johan Morell (S)   Lisa Nilsson (S)
Karin Lübeck (S)   Magnus Sundberg (S)

 

Socialnämnden

Ordförande: Malin Höglund (M)

Ledamöter Ersättare
Bert Persson (C)  Mait Lindh (C)
Berit Olars (C)   Stefka Bylon (C)
Maria Frelin (MOP)  Emilie Cristoferson (C)
Malin Höglund (M)   Hans-Åke Guth (MOP)
Göran Aronson (KD) Agneta Ersson (M)
Bernt Persson (S)   Sonja Lindgren (S) 
Eva Johansson (S) Folke Thelin (S)
Lars-Erik Lohman (SD) Theresé Mörk (SD)
Gunnar Israelsson (V) Pontus Bråmer (MP)

                

Tekniska nämnden

Ordförande: Lars Nises (C)

Ledamöter Ersättare
Lars Nises (C) Jonathan Hed (C)
Lars Ambrosiusson (C) Mats Hanspers (C)
Mikael Ågren (MOP) Stefan Olsson (MOP)
Per Ericson (M) Lassä Bröms (M)
Jörgen Öhrström (L) Lennart Sacrédeus (KD)
Ajdoan Muliqi (S) Per Göransson (S)
Nice Mattsson (S)   Maria Mattsson (S)

Gemensamma gymnasienämnden med Orsa och Älvdalens kommuner

Ordförande utses av Älvdalens kommun

Ledamöter Ersättare
Johan Hed (C)   Bogg Daniel Nilsson (C)
Tomas Nielsen (C)  Lars Rydstedt (M)
Naima Trogen (MOP) Markus Eriksson Thorberg (M)
Gunnel Söderberg (M)  Lennart Sacrédeus (KD)
Per Göransson (S) Johanna Karlén (S)

 

Mora-Orsa miljönämnd

Ordförande utses av Orsa kommun

Ledamöter Ersättare
Billy Ferm (C) Åke Knutz (C)
Anders Calder (C) Simon Berggren (MOP)
Margareta Frödin (MOP) Margareta Ahlström (MOP)
Arne Grahn (M)   Kerstin Norlin (KD)
Anna Riekje Niburg (S) Karolina Treson (S)

 

Dela med andra
  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 30 november 2018.

Sök på webbplatsen

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213