Välkommen till Moras kampanjwebb

5 maj 2015

Kampanjwebb varumärket Mora

Tisdag den 5 maj lanseras Moras kampanjwebb som handlar om varumärket Mora, platsen, människorna och om hur är det att leva och bo i Mora. Här kan alla delta med sina berättelser och historier om Mora.

 

Målet med kampanjwebben är att erbjuda en social plats för att delta och vara med i Moras varumärkesarbete. På www.varumarketmora.se vill vi att du och alla andra ska diskutera platsvarumärket och bidra med dina tankar, idéer och berättelser om Mora. Du får gärna skriva om hur du ser på Mora i framtiden. Hur tror du att Mora kommer att vara som plats om 10 eller 20 år?

Mora kommun är katalysator i arbetet med att driva varumärket Mora framåt, tillsammans med en stor referensgrupp där olika intressenter och aktörer från civilsamhälle, näringsliv, föreningar och medborgare deltar.

- En av anledningarna till att jag kom till just Mora är det starka och välkända varumärket. Att tillsammans med hela bygden och många besökare förvalta bilden av Mora är ett fantastisk kul och spännande uppdrag. Det är samtidigt ett ansvar för alla som bor, lever och arbetar här och jag tror att det kan bli ännu starkare och kanske också tydligare, säger Viveka Leksell, kommunikationschef Mora kommun.

Framåt hösten 2015 ska allt arbete vi gör bli en så kallad "varumärkesplattform", och till den hör en egen grafisk profil som stärker den lokala attraktionskraften. Det kommer också finnas en marknadsförings- och aktivitetsplan. Det blir nästan som en verktygslåda som vi kan använda för att locka nya besökare, invånare, företagare eller rekrytera arbetskraft​.

Skriv din berättelse och besök kampanjwebben här >>

Dela med andra
  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 5 maj 2015.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Sveriges första symaskinsfabrik startade i Östnor redan 1865? Den gick dock i konkurs tolv år senare på grund av att billigare amerikanska maskiner tog över marknaden.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213