Blockad för beredskapsbrandmän

11 juni 2015

Mora kommun har liksom övriga kommuner i landet fått varsel om stridsåtgärder för de beredskapsbrandmän som är anslutna till fackförbundet BRF.

 Rökdykare


Uppdatering 2015-06-15
Tyvärr bröt konflikten ut idag kl. 06:00 då inget avtal slutits på central nivå mellan SKL/Pacta och BRF (Brandmännens riksförbund).

Räddningschefen i Mora, Johan Szymanski, vill därför återigen poängtera att allmänheten inte kommer påverkas av konflikten i nuläget, då brandbilarna rycker ut som vanligt.


2015-06-11

Blockaden träder i kraft 15 juni kl. 06.00 om ingen annan överenskommelse görs innan dess mellan Brandmännens Riksförbund (BRF) och SKL/Pacta som deltar i förhandlingarna.

Räddningschefen i Mora kommun, Johan Szymanski, försäkrar dock att utryckningar kommer ske precis som vanligt, det finns därför ingen anledning till oro.

Vad innebär stridsåtgärderna om de träder i kraft?

Varslet gäller inte räddningstjänstuppdrag. De brandmän som berörs kommer därför att kunna rycka ut på till exempel olyckor och bränder även om blockaden träder i kraft. Dessa stridsåtgärder har BRF varslat om:

 • Blockad av alla form av arbete utöver ordinarie beredskapsschema.
 • Blockad mot övningar på tid utanför ordinarie beredskapsschema.
 • Blockad av materielvård.
 • Blockad mot att samla in slang som använts vid räddningstjänstuppdrag
 • Blockad mot allt arbete förutom räddningstjänstuppdrag och livräddande sjukvårdsuppdrag. Med livräddande sjukvårdsuppdrag räknas till exempel larm om hjärtstopp.

Konsekvenser om stridsåtgärderna träder i kraft

Beredskapsbrandmännen kan inte kallas in som extra beredskapsresurs om någon kollega blir sjuk. Däremot kan de kallas in när larmet går. Övriga uppdrag sköter heltidsbrandmännen, vilket gör att stridsåtgärderna inte påverkar Mora kommun.

-Jag är fullständigt informerad om läget och känner mig trygg med den räddningstjänstorganisation vi har och vet att den kan hantera alla uppkomna situationer, säger Anna Hed (C) kommunstyrelsens ordförande Mora kommun och ordförande i räddningsnämnden.

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 11 juni 2015.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Johan Szymanski Räddningschef
  Mora Brandkår
  Eldsläckarevägen 9
  792 36 Mora

Visste du att....

... gravfältet på Sollerön grävdes ut 1928?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213