Varumärket Mora utvecklas till ett platsvarumärke 2015

23 december 2014

Identx kommunikation Visa större bild
Personal på kommunikationsbyrån Identx

Mora kommun har gett Identx kommunikation i uppdrag att ta fram varumärket Mora - regionstaden för ett aktivt liv. Fokus ligger på arbetet med ett tydligt platsvarumärke som är skapat av alla med sitt hjärta i Mora.

Tanken är att ta tillvara och utveckla Moras förutsättningar på bästa sätt.
"Mora - regionstaden för ett aktivt liv" är ett koncept som ska fyllas med ett tydligt, lockande och särskiljande innehåll, som träffar målgrupperna rakt i hjärtat. Mora ska få en tydligare position än idag.

– Vi har resonerat under hösten om att vi önskade en byrå med dokumenterad erfarenhet av varumärkesarbete inom offentlig sektor, säger Viveka Leksell kommunikationschef i Mora kommun.

Arbetet med att utveckla vision och målbild påbörjades redan 2009 genom en bred uppslutning från Moras olika intressenter. I december 2011 antog kommunfullmäktige såväl målbild som löfte till målgrupperna.

Även om målbilden varit en ledstjärna och genomsyrat mycket av kommunens arbete de senaste åren saknas det driv och tydlighet i regionstadsarbetet. I och med upphandlingen av kommunikationsbyrå går startskottet för varumärkesarbetet 2015.

– Jag är övertygad om att Identx kommer att bidra med värdefulla erfarenheter till vårt kommande varumärkesarbete. Mora är redan ett mycket starkt varumärke som har alla förutsättningar att utvecklas och stärkas ytterligare. Vi ser fram emot arbetet tillsammans med Identx med tanke på deras tidigare referenser och de många framgångsrika platsvarumärken de har varit med och tagit fram, bland annat Karlskrona, Eskilstuna och Jönköping, säger Viveka Leksell.

Här kan du läsa mer om Identx.

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 23 december 2014.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Sveriges äldsta timmerbyggnad finns i Mora? Stockarna på gavlarna har daterats till vårvintern 1237.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213