Vattenregleringsfonder kan ge föreningar och byalag i Mora bidrag

24 maj 2015
Trängsletsdammen
Trängsletdammen i Dalarnas län
 
Mora kommun har svarat på en remiss från Länsstyrelsen Dalarna om hur bidrag från vattenregleringsfonden ska fördelas. 2015 rör det sig om drygt
400 000 kronor i bidrag som kan ges till föreningar och byalag i Mora.
 
Vattenregleringsfonder är avgifter som vattenföretag, enligt ett antal vattendomar, ska betala till fonder som Länsstyrelsen Dalarna förvaltar. Dessa bidrag ska återföras till bygden och användas till investeringar för ändamål som främjar näringslivet, servicen i bygden eller till insatser som är till nytta för denna. Det kan vara exempelvis reparationer eller investeringar i byggnader, förbättringar av idrottsanläggningar och inköp av utrustning. Framförallt är det hembygdsföreningar, idrottsföreningar, intresseföreningar och byalag som kan ansöka om bidrag.
 
- I år har 16 ansökningar på cirka 2 500 000 kronor kommit in, men vi skulle gärna se att fler föreningar och byalag kom in med ansökningar. Tidigare erfarenheter visar att bidragen har varit till stor glädje och nytta, framförallt för det lokala föreningslivet säger Peter Karlsson, kommundirektör.
 
Kommunstyrelsen förslår att Länsstyrelsen Dalarna beviljar ansökningar om totalt 411 272 kronor till:
  • Bråmåbo byalag för nytt tak på samlingslokalen, tröskladan 
    - 41 272 kronor
  • Färnäs Bygdegårdsförening till bygdegårdsarkivet - 310 000 kronor
  • Oxbergs Hembygdsförening till restaurering av Axi kvarn som besöksmål
    - 60 000 kronor.
Dela med andra
  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 24 maj 2015.

Sök på webbplatsen

Visste du att...

.... Vasaloppet blev 1925 Sveriges Radios första direktsända idrottsevenemang utanför Stockholm?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213