Venjans befolkning ökar

14 december 2016

Flygfoto Venjan
Målmedvetet arbete för inflyttning har gett resultat.

I oktober 2011 startade Venjans intresseförening projektet ”Venjan 2016” i syfte att stabilisera invånarantalet i och att skapa inflyttning till norra Venjan. Projektet som bytt namn till ”Flytta till Venjan” har inventerat alla hus i norra Venjan, skickat ut enkäter och aktivt letat hus till uthyrning eller försäljning. I oktober visade det sig att invånarantalet i norra Venjan hade ökat med 15 personer vilket är ett trendbrott i den bygd som tidigare minskat med 10 personer per år.

För att den positiva befolkningsutvecklingen ska kunna fortsätta, behövs bostäder. Flytta till Venjan-gruppen vill gärna ha kontakt med dig som har ett hus att upplåta. Flytta till Venjan-gruppen nås via This is a mailto link. För mer information om projektet se www.venjan.se

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 14 december 2016.

Sök på webbplatsen

Visste du att...

.... Vasaloppet blev 1925 Sveriges Radios första direktsända idrottsevenemang utanför Stockholm?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213