Workshop om ökad förståelse mellan tjänstemän, företagare och politiker

19 oktober 2017

Fredagen den 20 oktober är det dags för workshopen Nya Forum Mora på Moraparken. Temat för årets upplaga är "ökad förståelse", där deltagarna upptäcker förbättringsmöjligheter via verktyget MegaSamSPELET.

Spelet har tagits fram av företaget Hallgren & Löwenbergs i samverkan med Sveriges Kommuner & Landsting (SKL) som ett verktyg för att skapa förståelse mellan tjänstemän, politiker och företagare för varandras situationer. Avsikten är att öppna upp till dialog samtidigt som förbättringsmöjligheter kartläggs. Deltagarna får svara på frågor och noggrant utvalda händelser där kunskapen om varandras situation testas. Allt med hjälp av en beprövad och seriös, men lättsam metod. MegaSamSPELET skiljer sig från det vanliga SamSPELET med att fler kan delta, upp till 200 personer jämfört 30.

- Workshopen är en del i vårt arbete med att förbättra kommunens service till företag inom brandskydd, bygglov, livsmedelstillsyn, miljötillsyn, markupplåtelse och serveringstillstånd, säger Ulla Karlsson, näringslivsutvecklare på Mora kommun. Genom SamSPELET startar man diskussioner mellan företagare, politiker och tjänstemän som annars kan vara svåra att få till och som leder till ett ömsesidigt lärande.

Workshopen Nya Forum Mora äger rum den 20 oktober klockan 09-30 - 15.30 på Mora Parken.

Följ gärna Näringslivsenheten på Facebook som lägger upp innehåll från workshopen under dagens lopp!

Dela med andra
  • Dela på LinkedIn

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 19 oktober 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Ulla Karlsson Näringslivsutvecklare
    Utvecklingsenheten
    Mora kommun
    792 80 Mora
    Tel: 0250-261 04

Visste du att....

... den senaste minnesstenen i Dalarna med anknytning till Gustav Vasas äventyr restes i Kättbo 1934? Till minne av skidåkarna Lars och Engelbrekt som sägs vara de som hann upp den blivande kungen i Sälen vid årsskiftet 1520-1521.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213