Hur fungerar en kommun?

Kommunen har hand om många verksamheter som berör barn och vuxna. I princip från vaggan till graven. För att hantera allt detta krävs en organisation med förtroendevalda politiker och anställda tjänstemän.

Politikerna väljs av kommunmedborgarna i allmänna val vart fjärde år och fattar beslut, exempelvis om hur kommunen ska använda det som betalas in i skatt.

Mora kommun är en av 290 kommuner i Sverige och ansvarar för det mesta av samhällsservicen som finns i kommunen. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola och skola, socialtjänst, vård och omsorg.

Vissa verksamheter är kommunen skyldig att ha enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av lokala politiker.

Enligt den kommunala självstyrelsen ska beslut fattas nära dem som berörs av beslutet och anpassas efter deras villkor. Det sätter medborgaren i främsta rummet och gynnar både demokratin och effektiviteten i verksamheten.

Högsta beslutande organ är kommunfullmäktige som bland annat beslutar om budget, taxor och avgifter samt vilken skatt kommunmedborgarna ska betala till kommunen.

Läs mer om hur en kommun styrs på Sveriges Kommuner och Lanstings hemsida>>

 

Dela med andra
 • Dela på LinkedIn
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 28 juli 2015.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Mora kommun Fredsgatan 16
  792 80 Mora
  Växel: 0250-260 00
  Fax: 0250-186 42

  Öppettider växel och reception: vardagar kl. 07.45-12.00, 12.45-16.30

Visste du att....

... 16 personer dömdes till döden i Mora vid häxprocessen 1669?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213