Personuppgiftslagen

 Information om Personuppgiftslagen

( SFS nr 1998:204)

När du gör en ansökan/anmälan på någon av Mora kommuns blanketter innebär det att uppgifterna kommer att behandlas i någon form av register. Det sker enligt de regler som finns i personuppgiftslagen eller med stöd av speciallagstiftning. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna får bara användas för det ändamål som Du lämnat dem för.

Den som handlägger din anmälan/ansökan kan lämna upplysningar om hur uppgifterna kommer att behandlas. Personuppgiftsansvarig i Mora kommun är respektive nämnd.

Den personuppgiftsansvarige är skyldig att, till var och en som ansöker om det, en gång per kalenderår gratis lämna besked om personuppgifter som rör behandling av den sökande. Den personuppgiftsansvarige har ansvar för att rätta felaktiga uppgifter.

Har du frågor om detta kan du vända dig till den som handlägger ditt ärende.

Hans Gåsste är allmänhetens kontaktman vid klagomål eller frågor gentemot kommunens sätt att behandla personuppgifter och nås enklast via e-post This is a mailto link eller telefon: 070-666 68 24. Han svarar på frågor rörande personuppgiftslagen samt registerfrågor enligt gamla datalagen samt förtecknar kommunens behandlingar enligt personuppgiftslagen efter anmälan av de som behandlar.

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 4 mars 2010.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... den senaste minnesstenen i Dalarna med anknytning till Gustav Vasas äventyr restes i Kättbo 1934? Till minne av skidåkarna Lars och Engelbrekt som sägs vara de som hann upp den blivande kungen i Sälen vid årsskiftet 1520-1521.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213