Gemensamma gymnasienämnden

Sedan 2010 har Mora, Orsa och Älvdalens kommuner en gemensam nämnd för samverkan inom områdena gymnasieutbildning, vuxenutbildning, svenska för invandrare (SFI) och gymnasiesärutbildning.

Gymnasienämnden består av elva ledamöter och elva ersättare. Mora kommunfullmäktige väljer fem ledamöter och fem ersättare medan Orsa respektive Älvdalens kommunfullmäktige väljer vardera tre ledamöter och tre ersättare.  

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 30 januari 2018.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Rumbo Mats Aronsson i Östnor redan på 1820-talet startade det som sannolikt var Ovansiljans första bankrörelse?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213