Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är Moras högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs av medborgarna i allmänna val vart fjärde år.

Kommunfullmäktige fattar beslut i alla stora och övergripande frågor som rör Mora och kommunens invånare. Fullmäktige beslutar om kommunens budget och fördelar pengar mellan de olika nämnderna samt utser de ledamöter och ersättare som ska sitta i kommunstyrelsen och i kommunens nämnder.  

I kommunfullmäktige sitter 41 ledamöter från nio politiska partier. 

Peter Helander (C) Visa större bild


Peter Helander (C)
Ordförande

 

 

 

 

 


Hans-Göran Åhgren (M)
1:e vice ordförande

 

 

 

Bigitta Sohlberg  (S) Visa större bild
 

Bigitta Sohlberg (S)
2:e vice ordförande

 

 

 

 

 

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 9 mars 2015.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Mora IK fyllde 75 år 2010?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213