Miljönämnden Mora Orsa

Sedan 2011 har Mora och Orsa kommun en gemensam miljönämnd, som ansvarar för kommunerans uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Nämnden svarar för myndighetsutövning och tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen, annan speciallagstiftning samt de förordningar och föreskrifter som stöds av dessa lagar. I miljönämndens ansvar ingår även de uppgifter inom naturvård samt miljö- och hälsoskydd som inte utförs av länsstyrelsen eller någon annan nämnd.

Mora-Orsa miljönämnd består av nio ledamöter och nio ersättare. Fyra ledamöter och fyra ersättare välja av Orsa kommun medan fem ledamöter och fem ersättare väljs av Mora kommun. 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 30 januari 2018.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... elektriciteten kom till Östnor 1916?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213