Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar för kommunens gator, allmänna platser, mark, vindkraftverk, skog, idrotts- och fritidsanläggningar, fastigheter, stadsnät samt för handläggning av bidrag till kommunens idrottsföreningar. Nämnden ansvarar även för kommunens exploateringsverksamhet efter riktlinjer och beslut från kommunstyrelsen, och utgör också kommunens trafiknämnd.

Tekniska nämnden består av sju ledamöter och sju ersättare. 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 4 september 2016.

Sök på webbplatsen

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213