Brottsförebyggande rådet - Brå

BRÅ är förkortningen för "Brottsförebyggande rådet". Det syftar till att kommuner lokalt i välfungerande nätverk kan arbeta brottsförebyggande på flera olika plan.

I Mora träffas BRÅ fyra gånger per år och följer bland annat upp kommunens överkommelse med polisen om brottförebyggande åtgärder i kommunen.

Brottsförebyggande rådet i Mora består av följande medlemmar:

 • Ordförande, kommunstyrelsens ordförande
 • Kommundirektören
 • Säkerhetssamordnaren
 • Ungdomssamordnare
 • Skolchefen
 • Socialchefen
 • Gatuchefen
 • VD för Morastrand
 • Representant från polisen
 • Representant från Mora köpstad

Kontaktperson för BRÅ är säkerhetssamordnare Ola Abrahamsson 0250-267 52.

 

Det finns ytterligare en grupp som träffas och diskuterar BRÅ-arbete ur olika perspektiv:

 • Säkerhetsgruppen arbetar med övergripande säkerhetsarbete framförallt inom kommunen.

 

Dela med andra
 • Dela på LinkedIn
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 18 maj 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Ola Abrahamsson Säkerhetssamordnare
  Kommunledningskontoret
  792 80 MORA
  Tel: 0250-261 66
  Växel: 0250-260 00
  Fax: 0250-186 42

Brottsförebyggande rådet

"Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället. Det gör vi genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet, brottsförebyggande arbete och rättsväsendets reaktioner på brott." Brå:s hemsida>>

Visste du att....

... Mora lasarett byggdes 1910-12?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213