Tillgänglighetsrådet

Kommunala tillgänglighetsrådet i Mora (KHR) är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för handikappföreningarna och kommunens nämnder.

Rådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen och sammanträder 4 gånger per år.

Handikappföreningar som bedriver organiserad verksamhet inom kommunen ingår i rådet med ledamot och ersättare. I specifika frågor har handikapprådet utsett arbetsgrupper som bereder ärenden mellan sammanträderna.

 

Ledamöter i tillgänglighetsrådet, mandatperioden 2015-2018

 

Politiskt valda ledamöter

Invgvar Niilimaa (MOP), ordförande

Malin Höglund (M) 

Bernt Persson (S) 

Kommunala tillgänglighetsrådets ledamöter

 

Sekreterare

Katarina Edqvist

 

Sammanträdesplan 2018

Fredag 16 februari       (beredning måndag 5 februari)

Torsdag 31 maj             (beredning måndag 14 maj)

Torsdag 27 september   (beredning måndag 10 september)

Torsdag 29 november    (beredning måndag 5 november)

 

Mötesanteckningar

2018-02-16

2018-05-31

2018-09-27

Presentation val

Presentation reglemente

 

 

 

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 31 maj 2013.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Ingvar Niilimaa Ordförande kommunala handikapprådet
    792 80 MORA
    Växel: 0250-260 00

Visste du att...

...IFK Mora fick sin första svenska mästare 1918? Det var Petrus Axelsson som vann skridsko 1 500 meter.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213