Sammanträdesplaner 2019

Sammanträdesplaner för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder:

Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen

Byggnadsnämnden

För- och grundskolenämnden

Gemensamma gymnasienämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Servicenämnden

Socialnämnden

Socialnämndens IFO-utskott 

Gemensamma nämnden för social myndighetsutövning

Teknisk nämnden

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 20 november 2018.

Sök på webbplatsen

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213