Skatter

Den totala skattesatsen för 2014 är 33.97, varav kommunalskatten utgör 22.81.

Därtill kommer följande avgifter till Mora församling, innefattande Mora, Sollerön, Våmhus och Venjan.

Kyrkoavgift Begravningsavgift Församlingsavgift Stiftsavgift
1.30 0.29 1.01 0.08

Kyrkoavgift: Den sammanlagda avgift som betalas av medlemmar i Svenska kyrkan.

Begravningsavgift: Betalas av alla som är folkbokförda i Sverige. Ingår i kyrkoavgiften för medlemmar i Svenska kyrkan.

Församlingsavgift: Den del av kyrkoavgiften som tillfaller församlingen.

Stiftsavgift: Den del av kyrkoavgiften som tillfaller stiftet.


 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 5 februari 2014.

Visste du att....

... Rumbo Mats Aronsson i Östnor redan på 1820-talet startade det som sannolikt var Ovansiljans första bankrörelse?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213