Skicka förslag på förändringar i kommunen

Den som är folkbokförd i kommunen har rätt att väcka ärenden, medborgarförslag, i fullmäktige. Denna rätt gäller även för barn, ungdomar och personer med utländsk bakgrund som ännu inte har kommunal rösträtt. Det är en ypperlig möjlighet för dig att lämna in förslag på förändringar till kommunen.

I medborgarförslaget skriver du en konkret åtgärd som du vill att kommunfullmäktige ska behandla. Förslaget kan gälla allt som rör kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för.

Vilka regler gäller för medborgarförslag?

Medborgarförslaget får inte vara rasistiskt, odemokratiskt eller strida mot lag eller annan författning. Förslaget får heller inte handla om myndighetsutövning mot enskild (till exempel beviljande av bygglov eller bistånd enligt socialtjänstlagen) eller personärenden.

Förslaget måste vara undertecknat med namn och adress. Du kan lämna ett medborgarförslag själv eller tillsammans med andra personer. Alla inkomna förslag är allmänna handlingar och offentliga, vilket innebär att vem som helst har rätt att ta del av ditt förslag.

Medborgarförslaget ska vara inlämnat till kommunen senast 2 veckor innan kommunfullmäktige sammanträder, för att det ska anmälas på sammanträdet. Ditt förslag kommer att tas upp under punkten ”Allmänhetens frågestund”. Då har du möjlighet att vara med och själv presentera ditt medborgarförslag och fullmäktigeledamöterna har möjlighet att ställa frågor till dig.

Kommunfullmäktige får överlåta till kommunstyrelsen eller nämnd att besluta om medborgarförslaget. Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen kommer att handlägga ärendet. Beslut med anledning av medborgarförslaget ska fattas inom ett år från det att förslaget väcktes.

Blanketten uppe till höger är i form av en PDF-fil som du kan fylla i direkt i din dator (endast ett förslag per blankett). När det är klart gör du en utskrift som du sedan skriver under och skickar till kommunen. Adressen hittar du nedtill på blanketten som du kan ladda ner via länken uppe till höger.

Välkommen med ditt förslag!

 

Dela med andra
 • Dela på LinkedIn
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 28 juli 2015.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Mora kommun Fredsgatan 16
  792 80 Mora
  Växel: 0250-260 00
  Fax: 0250-186 42

  Öppettider växel och reception: vardagar kl. 07.45-12.00, 12.45-16.30

Visste du att....

... det första flygplanet i Mora kunde beskådas vid en flyguppvisning på Sandängarna 1913? Vid spakarna satt kapten H. Sundstedt.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213