Tillgänglighetsguide

Här kommer du att hitta information om tillgängligheten till offentliga lokaler och platser i Mora Kommun. Guiden kommer att beskrivas både i symbolform och hur byggnaderna ser ut, så att du som person kan avgöra om platsen är tillgänglig för dig.

Vår ambition är att guiden ska vara så tydlig och aktuell som möjligt. Trots det, är det möjligt att personer med olika typer av funktionsnedsättningar kan uppleva platser på skilda sätt.

Du kan lämna synpunkter eller lämna in idéer om det som kan göra skillnad i tillgänglighet.

 

Metod

Lokalerna kommer att inventeras utifrån fyra grupper av funktionshindrade:

 • rörelsehindrade
 • synskadade och blinda
 • hörselskadade och döva
 • allergiker

Inventeringsunderlaget bygger till stor del på Handisam (myndigheten för handikappolitisk samordning).

Inventeringen kommer inledningsvis att gälla kommunala lokaler dit allmänheten äger tillträde. Lokaler utanför kommunens ansvarsområde, men med stort antal besökare eller som är viktiga ur ett vardagsmässigt perspektiv, kommer att väljas utifrån kvalitativa och kvantitativa perspektiv. Exempel är apotek, arbetsförmedling, försäkringskassan, post och bank, lokaler för idrott och rekreation, kultur och nöjen, kyrkor och samfund.

Sök i kategorier

 • Banker
 • Handel och butiker
 • Hotell och logi
 • Kommunikation och övrig service
 • Kultur och nöjen
 • Kyrkor och samfund
 • Myndigheter och offentlig verksamhet
 • Restaurang och café

 

 

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 30 april 2014.

Visste du att....

.... skidåkaren Anders Ström var IFK Moras förste olympier? Han blev sjunde man på femmilen i S:t Moritz 1928.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213