Upphandling

Välkommen till Mora kommuns Inköpscentral

Vi har huvudansvar för Mora kommuns upphandlingar av varor och tjänster. Syftet är att alla anskaffningar av varor och tjänster ska genomföras på ett fördelaktigt och effektivt sätt för att nå rätt kvalitet till lägsta möjliga kostnad. Kommunens tekniska förvaltning ansvarar för byggupphandlingar.

Utöver upphandlingar avseende kommunens förvaltningars specifika behov, har upphandlingsenheten ett ansvar att besluta om avtalsområden lämpliga för ramavtal.

Respektive förvaltning ansvarar för sina egna inköp från ramavtal (avrop) och så kallade direktupphandlingar. 

Som inköpscentral samordnar enheten upphandling av ramavtal för varor och tjänster åt andra upphandlande myndigheter eller enheter.

 

Upphandlingsdialog Dalarna

Vill du ta del av 20 miljarder* kronor?

Anmäl dig till den unika affärsträffen där du får kunskaper i hur du gör!

Orsa 22 november kl. 13.00-17.00


Nu bjuder Upphandlingsdialog Dalarna åter in länets små och medelstora företagare, som har liten eller ingen erfarenhet av offentlig upphandling. Ni får under fyra timmar lära er mer om upphandlingsprocessen, hur det går till att lämna anbud och delta i offentliga upphandlingar. Det finns också möjlighet att få individuellt stöd till subventionerat pris, 350 kr/timme, upp till fem timmar, efter att ha genomgått kursen.

Mer information och anmälan

 *Dalarnas kommuner, landstinget och statliga myndigheter med säte i Dalarna gör inköp för cirka 20 miljarder kronor  per år (undantaget Trafikverket).

  

Upphandlingsverktyg för elektroniska upphandlingar

Mora kommuns Inköpscentral har Mercells MPS där upphandlare skapar, annonserar och följer upp sina upphandlingar. Leverantörer lämnar elektroniska anbud. Hela processen i ett verktyg.

Guide till Mercell

Elektronisk upphandling

Aktuella upphandlingar och avtal

 Här hittar du våra kommande planerade upphandlingar Upphandlingsplanering 

Om intresse finns kommer upphandlingsenheten anordna en visning av systemstödet under våren.

Klicka här för att göra intresseanmälan

Vi återkommer till de som anmält intresse med en inbjudan.
 

Mora kommuns leverantörer av varor och tjänster, läs mer>>

Hur en upphandling går till? Här kan du läsa mer>>

 

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 25 september 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Visste du att....

... den första skolundervisningen i Mora påbörjades 1643?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213