Upphandling

Välkommen till Mora kommuns Inköpscentral

Vi har huvudansvar för Mora kommuns upphandlingar av varor och tjänster. Syftet är att alla anskaffningar av varor och tjänster ska genomföras på ett fördelaktigt och effektivt sätt för att nå rätt kvalitet till lägsta möjliga kostnad. Kommunens tekniska förvaltning ansvarar för byggupphandlingar.

Utöver upphandlingar avseende kommunens förvaltningars specifika behov, har upphandlingsenheten ett ansvar att besluta om avtalsområden lämpliga för ramavtal.

Respektive förvaltning ansvarar för sina egna inköp från ramavtal (avrop) och så kallade direktupphandlingar. 

Som inköpscentral samordnar enheten upphandling av ramavtal för varor och tjänster åt andra upphandlande myndigheter eller enheter.

 

Obligatorisk e-faktura – så förbereder du dig

Från och med 1 april 2019 är det lag på att alla fakturor till kommunen ska vara elektroniska. Mora kommun har en fakturaportal som leverantörer kan använda sig av de inte har möjlighet att skicka e-fakturor i sitt ekonomi- eller fakturasystem.

Här kan du läsa mer om hur du som leverantör kan förbereda dig

 upphandling

Webb-sänt informationsmöte för leverantörer om e-fakturakravet 22 januari 2019

Informationsmötet innehåller dels information om lagkravet på obligatorisk e-fakturering och hur man kan sända e-fakturor rent praktiskt dels lite om standarden samt kort om kommunikationen PEPPOL som en möjliggörare.

Anderz Petersson, DIGG, Kerstin Wiss Holmdahl, SKL och Martin Forsberg, SFTI tekniska kansli medverkar.

 Tid: tisdagen den 22 januari kl. 9:00 till 10:00 ca. Informationsmötet är kostnadsfritt.

 Mer information och anmälan 

 

Upphandlingsdialog Dalarna

Missade du Affärsträffarna 2018? Ny chans i mars 2019.

Tag chansen att lära dig mer om offentlig upphandling. Nu har Upphandlingsdialog Dalarna bokat in nya platser och tider i mars 2019. Kursen kostar 400 kr per tillfälle. När du deltagit i kursen finns möjlighet att få ett individuellt stöd i en faktisk situation, till ett subventionerat pris, 350 kr i timmen, upp till fem timmar.

Mer information och anmälan

 

Upphandlingsverktyg för elektroniska upphandlingar

Mora kommuns Inköpscentral har Mercells MPS där upphandlare skapar, annonserar och följer upp sina upphandlingar. Leverantörer lämnar elektroniska anbud. Hela processen i ett verktyg.

Guide till Mercell

Elektronisk upphandling

Aktuella upphandlingar och avtal

 Här hittar du våra kommande planerade upphandlingar Upphandlingsplanering 

Om intresse finns kommer upphandlingsenheten anordna en visning av systemstödet under våren.

Klicka här för att göra intresseanmälan

Vi återkommer till de som anmält intresse med en inbjudan.
 

Mora kommuns leverantörer av varor och tjänster, läs mer>>

Hur en upphandling går till? Här kan du läsa mer>>

 

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 25 september 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Visste du att....

... flottningen i Österdalälven upphörde 1970?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213