Ramavtalsleverantörer

Förutom objektupphandlingar av engångskaraktär använder Mora kommun för sina inköp ramavtal som är upphandlade av Mora kommuns Inköpscentral eller någon annan inköpscentral som t ex SKL Kommentus Inköpscentral (SKI).

 

Mora kommuns Inköpscentral annonser sina ramavtalsupphandlingar på: https://se.mercell.com/m/logon/Default.aspx

Gällande ramavtal hittar du på ovan länk också.

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 25 september 2017.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... elektriciteten kom till Östnor 1916?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213