Comprensorio della Valle di Fiemme (Italien)

Val di Fiemme
Val di Fiemme-området består av elva kommuner med sammanlagt endast 18 000 invånare. För att marknadsföra och organisera olika kommunala åtaganden gentemot invånarna; t ex socialvård, sjukvård, stadsplanering, vägar och trafikövervakning, kollektivtrafik, avfallshantering mm var det lämpligt - för att inte säga nödvändigt - att skapa en sorts kommunalförbund för att åstadkomma en rationell och ekonomisk hantering. Det är anledningen till att ”Comprensorio della Valle di Fiemme” skapades.

”Comprensorio della Valle di Fiemme” leds av ett fullmäktige bestående av 41 ledamöter som representerar de elva kommunerna i dalen, samt en kommunstyrelse som utgörs av de elva kommunalråden. Administrationen finns i Cavalese och de 50 tjänstemännen leds av en generalsekreterare.

De huvudsakliga verksamhetsområdena är:

Socialtjänst

Hemtjänst: särskilt riktad till ensamstående gamla, t ex städning, varuhemsändning, tvätt, färdtjänst, telefonservice, larm och en organisation för sommarferier.

Individ- och familjeomsorg: socialpsykologiskt stöd, handikappbidrag, förmyndarskap, drift av ett socialt centrum för särskilda åtgärder.

Försörjningsstöd: socialbidrag i olika former. Bidrag för handikappades specialistvård.

Utbildning

Comprensorio della Valle di Fiemme ger bidrag till läromedel, skolskjutsar och skolmat. Ett särskilt stöd ges till handikappade elever.

Byggnadsföreskrifter

En översiktsplan finns som reglerar byggandet av hus och allmän infrastruktur, t ex sjukhus, brandstation, återvinningsstationer. Dessutom ger man ekonomiskt stöd till nybyggnation av enfamiljshus.

Stadsplanering, vägar och trafikövervakning

Comprensorio della Valle di Fiemme är skyldig att ta geologiska hänsyn vid stadsplanering och vägbyggnad så att placeringen av olika objekt blir väl genomtänkt.
Denna korta beskrivning av de viktigaste aktiviteterna inom ramen för Comprensorio della Valle di Fiemme, ger vid handen att detta speciella kommunförbunds huvuduppgift är att skapa samarbete mellan kommunerna. Därigenom ska deras aktiviteter samordnas så långt det är möjligt, allt för medborgarnas bästa.

 

Adress:
Comprensorio della Valle di Fiemme
Via Alberti 4
I - 38033 CAVALESE (TN)
Italien

Tfn. +39 462 241311

Webbadresser:
http://www.comunitavaldifiemme.tn.it/ 
http://www.wel.it/Welcome/Trentino/ProvTrento/ValFiemme/index.uk.html

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 2 december 2015.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Rumbo Mats Aronsson i Östnor redan på 1820-talet startade det som sannolikt var Ovansiljans första bankrörelse?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213