Mora (Minnesota-USA)

Mora Minnesota
Mora Minnesota i USA blev vår vänort den 22 september 1972 då Mora Kommunalfullmäktige beslutade anta erbjudandet och upprätta vänortsförbindelse.
Bakgrunden till beslutet var en framställning, beslutad den 7 mars 1972 i the City Council, som borgmästaren Robert H Andersson sänt till oss.

Syftet med vänortsförbindelsen var att skapa större förståelse och utbyta kunskap mellan orterna och deras befolkning, eftersom det finns många rötter i form av släktingar och vänner i de båda orterna. Samtidigt gjorde Mora Minnesota en framställning till IFK Mora om tillstånd att få använda namnet Vasaloppet för en skidtävling som skulle arrangeras 1973 och framöver. Deras Vasalopp brukar locka ca 2.000 deltagare, genomförs vanligtvis den andra söndagen i februari. Tävlingen är indelad i fyra olika distanser 58, 35 och 13 km i fri teknik och 42 km för klassisk teknik.

Mora Minnesota ligger i Kanabec County, omkring 100 km norr om Minneapolis och har ca 3.000 innevånare på en yta av drygt 10 km2. År 1882 fick orten sitt officiella namn Mora och den som gav det namnet var Tomt Israel Israelsson som med sin familj utvandrade från Mora och Vinäs år 1871. Efter stora vedermödor och strapatser i Minnesota kom han över ett ”homestead” vid Louis Lake, ca 10 km väster om Mora. Det var i samband med att järnvägen nådde fram som det blev aktuellt med ett officiellt namn på det nya samhället då Tomt Israel på en fråga om vad orten skulle kallas lär ha svarat ” that Mora in Sweden was a good town, why not a Mora in Minnesota”.

Idag är Mora Minnesota ett modernt samhälle med många minnessymboler som påminner om Mora i Sverige. Det finns en åtta meter hög Dalahäst, en sex meter hög Moraklocka och en 12 meter hög kopia på klockstapeln och en bronsstaty föreställande en kranskulla. I före detta järnvägsstationen är vasaloppets högkvarter inrymt och där finns även museum och presentaffär. Här finns också en park som benämns Vasaloppsparken, med en staty i naturlig storlek av en skidlöpare. I parken finns också en minnessten över vänortsförbindelserna med Mora i Sverige.

Föreningslivet är rikt och många medlemmar är intresserade av kontakter och besöksutbyte med motsvarande intresseföreningar hos oss.

Officiell adress är:
City of Mora
City Hall 
101 Lake Street South
MORA, MN 55051
USA

Tel: 0091 612/320 679 1511

Webbadress: http://ci.mora.mn.us/

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 2 december 2015.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... gravfältet på Sollerön grävdes ut 1928?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213