Varumärket Mora

Platsvarumärket Mora

Under 2015 och 2016 arbetade Mora kommun, med hjälp av alla som lever och verkar i Mora, med utföra göra ett omfattande varumärkesarbete som ska stärka, utveckla och marknadsföra Mora. Det resulterade i platsvarumärket Mora.

Moras platsvarumärke ska och får användas av alla som vill utveckla och marknadsföra Mora. Genom att ha en gemensam bild av vad varumärket Mora står för och vad vi strävar efter kan en mängd aktörer använda sig av varumärket när de ska ut i omvärlden och kommunicera. Några exempel:

  • Företaget AB kan använda argument kring Mora för att lyckas attrahera nya medarbetare
  • Kommunen och turistföretag kan kommunicera en enhetlig bild för att tillsammans stärka Mora som besöksort
  • Invånare kan i samtal med vänner berätta om vad Mora står för
  • Kommunen kan ha den vitaliserade bilden av Mora som ledstjärna i alla sina satsningar, allt från stadsbyggnadsutveckling till arbete med skolor och näringslivsutveckling

Sammantaget bidrar detta till att vi gemensamt kommunicerar en enhetlig och spännande bild som säkerställer Moras attraktionskraft i framtiden.

Det gemensamma varumärkesarbetet i Mora drivs av representanter från näringsliv, handel, kommun, Vasaloppet och andra organisationer i Mora under namnet Regionstad Mora. Arbetet leds och koordineras av Mora köpstad.

Länk till portalen mora.se


 

Dela med andra
  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 23 oktober 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213