Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Dexter Frånvaroanmälan, klasslista, schema m.m.

    Dexter inloggning

    Talsvar - frånvaroanmälan 0250-266 30

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213