Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Linda Adler Överförmyndarhandläggare
    Tel: 0250-263 55

    Ansvarig för Mora kommun 

    ______________________________

Visste du att....

... det första postkontoret etablerades vid nuvarande Vasaloppsmålet 1831?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213